Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

För dig som bor i bostad med särskild service

Du som bor i bostad med särskild service betalar för den service, vård och de omsorgsinsatser som du får i din bostad. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Så här mycket kostar det

Din kostnad för särskild service beror på vilken inkomst du har, dina boendekostnader samt om du själv sköter dina måltider eller om du på något sätt får hjälp med detta.


Särskild service (per månad)

+ 0 – 2 170 kr

Helkost (per månad)

3 960 kr

Middag på kommunens
äldreboenden (per måltid)

62 kr

Distribuerad middag (per portion)

62 kr

Distributionsavgift (per portion)

11 kr

Hyra

4 405 kr – 6 144 kr

 

Bostad med särskild service om drivs av en privat aktör har en hyra på 4 405 kr för år 2022. Boende med särskild service i kommunens egen regi har en hyra på mellan 5 290 kronor – 6 144 kronor.

Du som är ensamstående och har fyllt 61 år kan få en sänkning av minimibeloppet i särskilt boende med nio procent.

Om du har frågor om våra avgifter för särskilt boende, får du gärna ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner.

 

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut så kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga efter att du har fått beslutet. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Sidan uppdaterades