Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

För dig som bor i bostad med särskild service

Du som bor i bostad med särskild service betalar avgifter för service, vård och omsorgsinsatser. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Så här mycket kostar det

Din kostnad för särskild service beror på vilken inkomst du har, dina boendekostnader samt om du själv sköter dina måltider eller om du på något sätt får hjälp med detta.


Särskild service (per månad)

+0–2 170 kr

Helkost (per månad)

3 960 kr

Middag på kommunens
äldreboenden (per måltid)

62 kr

Distribuerad middag (per portion)

62 kr

Distributionsavgift (per portion)

11 kr

Hyra

Enligt Hässlehems hyresförhandling


Hyran varierar, beroende på lägenhetens storlek och standard.

Sänkning av minimibeloppet i särskilt boende med 9 procent av minimibeloppet för ensamstående 61 år och äldre, enligt socialtjänstlagen enligt avsnitt 7.4 i Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun för insatser beslutade jämlikt i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Om du har frågor om avgifter inom särskilt boende, ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Här hittar du kontaktuppgifter till de som kan hjälpa dig.

 

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Sidan uppdaterades