Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

För dig som bor hemma

Omsorgsförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser för dig som bor hemma. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Så här mycket kostar det

Din kostnad beror på vilken inkomst du har, hur mycket och vilken slags hjälp du får samt dina boendekostnader.

Ordinärt boende

Avlösning över 10 timmar, per timme

344 kr

Boendestöd (per månad)

428 kr

Hemtjänst (per timme)

344 kr

Hemtjänst (planerad, icke avbeställd per tillfälle)

172 kr

Hemsjukvård (per månad)

428 kr

Larminstallation (per installation)

214 kr

Trygghetslarm (per månad)

214 kr

Trygghetslarm, extra larmklocka (per månad)

80 kr

Trygghetsuppringning (per månad)

157 kr

Särskild service (per månad)

2 138 krMåltider


Distribuerad middag (per portion)

61 kr

Distributionsavgift (per portion)

11 kr

Sondmat (per förpackning)

33 kr

Kosttillägg, specialprodukt (per styck)

61 kr

Kosttillägg, specialprodukt (per förpackning om 4)

49 krDagverksamhet


Kost (per dag)

61 krKorttidsboende


Omsorg (per dag)

71 kr

Kost (per dag)

130 kr


Du betalar ingen avgift för:

  • Avlösning i hemmet 10 timmar per månad, därefter hemtjänstavgift
  • Dagverksamhet (måltiderna är avgiftsbelagda)
  • Uppsökande verksamhet
  • Samordnad vårdplanering
  • Behandling enligt smittskyddslagen
  • Dubbelbemanning
  • Kontaktperson

Om du har frågor om avgifter inom ordinärt boende, ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Här hittar du kontaktuppgifter till de som kan hjälpa dig.

 

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Sidan uppdaterades