Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

För dig som bor hemma

Du som bor hemma och behöver service- vård- eller omsorgsinsatser betalar en avgift för dessa. Hur mycket du behöver betala regleras av

socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta av avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Så här mycket kostar det

Din kostnad beror på vad du har för inkomst, vilken slags hjälp du får samt på hur mycket du betalar för ditt boende.

Ordinärt boende

Avlösning över 10 timmar, per timme

349 kr

Boendestöd (per månad)

435 kr

Hemtjänst (per timme)

349 kr

Hemtjänst (planerad, icke avbeställd per tillfälle)

175 kr

Hemsjukvård (per månad)

435 kr

Larminstallation (per installation)

217 kr

Trygghetslarm (per månad)

217 kr

Trygghetslarm, extra larmklocka (per månad)

81 kr

Trygghetsuppringning (per månad)

159 kr

Särskild service (per månad)

2 170 krMåltider


Distribuerad middag (per portion)

62 kr

Distributionsavgift (per portion)

11 kr

Sondmat (per förpackning)

33 kr

Kosttillägg, specialprodukt (per styck)

62 kr

Kosttillägg, specialprodukt (per förpackning om 4)

50 krDagverksamhet


Kost (per dag)

62 krKorttidsboende


Omsorg (per dag)

72 kr

Kost (per dag)

132 kr


Du betalar ingen avgift för:

  • Avlösning i hemmet 10 timmar per månad, därefter hemtjänstavgift
  • Dagverksamhet (måltiderna är avgiftsbelagda)
  • Uppsökande verksamhet
  • Samordnad vårdplanering
  • Behandling enligt smittskyddslagen
  • Dubbelbemanning
  • Kontaktperson

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Sidan uppdaterades