Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

För dig på korttidsvistelse/växelvård

Du som behöver bo någon annanstans än hemma under kortarte perioder har möjlighet att få tillgång till korttidsvistelse eller växelvård. För detta betalar du en avgift, som regleras av socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifter som vi tar ut baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Så här mycket kostar det

Din kostnad beror på vilken inkomst du har, hur mycket hjälp du får samt på dina boendekostnader. Om du har hemsjukvård när du är på korttidsvistelse eller inom växelvården, debiteras hemsjukvårdsavgiften separat.


Omsorg (per dag)

72 kr

Kost (per dag)

132 kr


Om du har frågor om avgifter för korttidsvistelse eller växelvård, ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Här hittar du kontaktuppgifter till de som kan hjälpa dig.

 

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Sidan uppdaterades