Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Avgifter för vård och omsorg

Omsorgsförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Så här mycket kostar det

Din kostnad beror på vilken inkomst du har, hur mycket och vilken slags hjälp du får samt på hur hög boendekostnad du har.

Prisbasbelopp

48 300 kr

Maxtaxa per månad*

2 170 krMinimibelopp (ska täcka personliga omkostnader)


Ensamstående (61 år och äldre)

5 953 kr

Ensamstående (yngre än 61 år)

6 548 kr

Makar/sambo (61 år och äldre)

4 857 kr

Makar/sambo (yngre än 61 år)

5 342 kr

Avdrag för förmåner i vård och omsorgsboende per månad

536 kr


Fördjupad information om aktuella avgifter finns under respektive sida i menyn.


*Maxtaxan i Hässleholms kommun omfattar

  • Hemtjänst
  • Hemsjukvård
  • Boendestöd
  • Trygghetslarm
  • Extra larmklocka
  • Larminstallation
  • Trygghetsuppringning
  • Distributionsavgift för mat
  • Korttids- och växelvårdsboende
  • Avlösning

V‌i kan svara på dina frågor


Hemtjänstområde

Äldreboende

Vinslöv

Sjögläntan

Hässleholm öster

Högalid

Vittsjö

Skansenhemmet

Hässleholm norr (ink. Stoby och Ballingslöv)

Privata vårdhemKontakt


0451 – 26 70 10
Hemtjänstområde

Äldreboende

Tyringe

Hemgården

Sösdala

Björkhaga


Ehrenborg


Björksäter

Funtionsnedsättning stöd och service
Kontakt:


0451 – 26 70 00
Hemtjänstområde

Äldreboende

Bjärnum

Kaptensgården

Hässleholm centrum

Nybo

Hässleholm väster 1

Solgården

Hässleholm väster 2


Hästveda
Kontakt:


0451 – 26 70 10Sidan uppdaterades