Hässleholms kommun

Avgifter för vård och omsorg

Omsorgsförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning.

Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Så mycket kostar det

Hur mycket du betalar beror på vilken inkomst du har, hur mycket och vilken slags hjälp du får samt på hur hög boendekostnad du har.

Kostnader


Prisbasbelopp

48 300 kronor

Maxtaxa per månad*

2 170 kronorMinimibelopp (ska täcka personliga omkostnader)


Ensamstående (61 år och äldre)

5 953 kronor

Ensamstående (yngre än 61 år)

6 548 kronor

Makar/sambo (61 år och äldre)

4 857 kronor

Makar/sambo (yngre än 61 år)

5 342 kronor

Avdrag för förmåner i vård och omsorgsboende per månad

536 kronor

Du kan läsa mer om de olika avgifterna under "Navigera vidare" längst ned på den här sidan.

*Maxtaxan i Hässleholms kommun omfattar:

  • hemtjänst
  • hemsjukvård
  • boendestöd
  • trygghetslarm
  • extra larmklocka
  • larminstallation
  • trygghetsuppringning
  • distributionsavgift för mat
  • korttids- och växelvårdsboende
  • avlösning.

Bostadstillägg och minimibelopp har höjts

Riksdagen har beslutat att höja bostadstillägget samt minimibeloppet från och med den 14 juni 2022. Det innebär att minimibeloppet från den 1 augusti 2022 är som lägst en tolftedel av 1, 4541 gånger prisbasbeloppet för ensamstående. Det är lägst en tolftedel av 1, 1942 gånger prisbasbeloppet för var och en av gifta par eller sambor som bor tillsammans.

V‌i kan svara på dina frågor

Hemtjänstområde

Äldreboende

Vinslöv

Sjögläntan

Hässleholm öster

Högalid

Vittsjö

Skansenhemmet

Hässleholm norr (ink. Stoby och Ballingslöv)

Privata vårdhem

Kontakt: 0451 – 26 70 10
Hemtjänstområde

Äldreboende

Tyringe

Hemgården

Sösdala

Björkhaga


Ehrenborg


Björksäter

Funtionsnedsättning stöd och service


Kontakt: 0451 – 26 70 00
Hemtjänstområde

Äldreboende

Bjärnum

Kaptensgården

Hässleholm centrum

Nybo

Hässleholm väster 1

Solgården

Hässleholm väster 2


Hästveda


Kontakt: 0451 – 26 70 10


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: