Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Asylsökande och nyanländ

Hässleholms kommun arbetar tillsammans med andra myndigheter och aktörer för att du som är asylsökande eller nyanländ ska få ett så bra mottagande som möjligt.

Information in other languages

You can translate this page to other languages via Google translate or Microsoft Web Translator.


Google Translate Länk till annan webbplats.

Microsoft Web Translator Länk till annan webbplats.

Nyanländ

När du är ny i Sverige och i vår kommun är det Migrationsverket som tar emot och prövar din ansökan. Du kan vara här av olika skäl; för att till exempel studera, arbeta, söka skydd eller återförenas med anhöriga.

 

För dig som är asylsökande

Om du är asylsökande och söker skydd i Sverige, är det Migrationsverket som ansvarar för att du har någonstans att bo under tiden som du väntar på ett beslut. Du kan också ordna ett boende på egen hand.

 

Om du har barn som är asylsökande har de rätt att gå i skola.


Migrationsverkets information till dig som är ny i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


När du har kommit till Sverige som flykting söker du asyl hos Migrationsverket.


Före beslutet

Under tiden som du är asylsökande ansvarar Migrationsverket för boendet, om du inte kan ordna det på egen hand. Du får ett boende i en kommun där Migrationsverket har en ledig plats. Hässleholms kommun har ett avtal med Migrationsverket om att placera asylsökande i boenden i vår kommun.


Efter beslutet

Efter asylutredningen beslutar Migrationsverket om du ska få uppehållstillstånd eller blir utvisad från Sverige.

 

Efter beslut om uppehållstillstånd får du möjlighet att flytta till ett ordnat boende i någon av Sveriges kommuner. Detta kallas att du får en anvisning till en kommun. Du kan då få hjälp med boende via socialförvaltningen i vår kommun. Du kan också ordna boende på egen hand, och får då själv bestämma var du vill bo.

Kommunens arbete för integration

För att du som är ny i vår kommun ska känna dig delaktig i vårt samhälle, jobbar Hässleholms kommun med olika delar. Det handlar bland annat om att erbjuda skola för barn upp till 16 år, språkundervisning (SFI) för personer över 16 år, och att ge bättre förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden.


För dig som behöver hjälp med din ekonomi kan du vända dig till ekonomiskt bistånd för att ta reda på om du kan få ekonomisk hjälp.
Ekonomiskt stöd och rådgivning


Ensamkommande barn

Om du är under 18 år och kommer själv till Sverige utan vårdnadshavare, är du ett ensamkommande barn. Då ansvarar Hässleholms kommun för boende och omsorg för dig.

Migrationsverket om ensamkommande barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Inom vår kommun hjälper vi dig med olika delar, till exempel skola.

Allmän förskola och förskola

Barn har rätt till allmän förskola (15 timmar per vecka) från och med augusti det året som barnet fyller 3 år. Om du som förälder får ett jobb har du rätt att ansöka om förskola till ditt barn innan det har fyllt 3 år.

Allmän förskola i Hässleholms kommun


Grundskola och gymnasium

Du som har registrerat dig hos Migrationsverket har rätt att gå i skolan. Då blir du introducerad i skolans verksamheter. Det här gäller dig som är 17 år eller yngre.


SFI - svenska för invandrare

Du som är 16 år och äldre kan ha rätt att läsa svenska för invandrare, så kallat SFI. Här får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och samhället.

SFI- svenska för invandrare

Du som studerar svenska på SFI (svenska för invandrare) eller om du går en etableringsplan via Arbetsförmedlingen, ska du gå utbildning i samhällsorientering.

 

I samhällsorienteringen, som Hässleholms kommun ansvarar för, får du bland annat lära dig hur det svenska samhället fungerar.


Olika aktörer för mottagande och integration

Hässleholms kommun arbetar tillsammans med bland annat Migrationsverket, Länsstyrelsen Skåne, andra kommuner och frivilliga organisationer för att du ska få ett så bra mottagande som möjligt.

Sidan uppdaterades