Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Biståndshandläggare
Växel 0451-26 70 00


Vilket stöd kan man få?

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I Hässleholms kommun är målsättningen att du som är äldre ska kunna bo kvar hemma under så trygga förhållanden som möjligt.

I äldreomsorgen ingår bland annat hemtjänst, trygghetslarm, olika typer av hjälpmedel, boenden och stöd till anhöriga.


Du som behöver stöd av något slag bör kontakta biståndshandläggare.

 

Ring till kommunens växelnummer 0451-26 70 00 och be att få tala med en biståndshandläggare.


Biståndshandläggaren gör hembesök hos dig och bedömer din situation. Ditt behov bedöms utifrån socialtjänstlagen.

Sidan uppdaterades 2020-10-19