Hässleholms kommun

Hemtjänst

För de flesta är det en trygghet att kunna bo kvar hemma. Att kunna få hjälp av hemtjänsten ger dig möjlighet att kunna bo kvar hemma, även när du behöver stöd och hjälp.

Hjälp hemma

Hemtjänst är ett samlat begrepp för de olika former av omsorg, stöd och hjälp som du kan få i ditt eget hem. Syftet är att underlätta det dagliga livet och att du ska kunna känna dig trygg hemma och kunna fortsätta leva ett självständigt liv.

Genom hemtjänsten kan du få olika former av hjälp. Det kan handla om att du får hjälp med både dina fysiska, psykiska och sociala behov.

Vi finns för dig

Det finns 12 hemtjänstgrupper i Hässleholms kommun, vilket gör att du kan få hjälp oavsett vilken ort du bor på. Du som behöver hjälp nattetid kan också få det via nattpatrullen.

Så ansöker du

Du som behöver stöd och hjälp i din vardag kan ansöka om hemtjänst. Det gör du genom att kontakta kommunens biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter, som nås på telefonnummer 0451-26 70 00.

Det här kan du få hjälp med:

 • gå på toaletten
 • förflytta dig
 • städa
 • bädda sägen
 • slänga sopor
 • tvätta
 • handla
 • duscha
 • klä av och på dig
 • lämna matlåda
 • göra i ordning enklare mat
 • trygghetslarm
 • ledsagning till aktivitet

Så bedöms din ansökan

När biståndshandläggaren har fått in din ansökan gör han eller hon en utredning av hur vilken hjälp du behöver och fattar sedan ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Din ansökan om stöd och hjälp prövas individuellt och du kan få hjälp med sådant som du själv har svårt att göra eller som du inte kan få hjälp med på något annat sätt.

Din ansökan handläggs alltid skyndsamt men hur lång tid det tar innan du kan få ditt beslut beror på vilken hjälp du ansöker om och om du behöver komplettera din ansökan med exempelvis ett läkarintyg. Du behöver först ge ditt samtycke till att vi inhämtar information från andra parter.

Så får du ditt beslut

När utredningen är klar skriver biståndshandläggaren ett beslut där det framgår om du har fått bifall eller avslag på de insatser som du har ansökt om. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga det. Information om hur du gör för att överklaga finns med i beslutet.

När det är bestämt vilken hjälp du ska få blir du kontaktad av hemtjänsten i det område som du bor i. Därefter kan du tillsammans med hemtjänstens personal komma överens om när de ska börja hjälpa dig.

Omsorgskontakt

När du beviljas hemtjänst får du också en omsorgskontakt, som utses inom de närmsta veckorna efter att du har fått ditt beslut. Från och med den 1 juli 2023 är det lag på att din fasta omsorgskontakt även ska vara utbildad undersköterska. Inom en vecka efter att du fått din omsorgskontakt så erbjuds du också ett hembesök där du får träffa omsorgskontakten innan du börjar få hjälp av hemtjänsten.

Tanken med din fasta omsorgskontakt är att det ska finnas en utsedd person i hemtjänsten som lär känna dig och som har en helhetsbild över dina behov så att du får den hjälp som just du behöver. På så vis hoppas vi att du ska kunna känna dig trygg med att du kan f hjälp och stöd av personal som du känner igen och har en relation till.

Du och dina anhöriga kan alltid vända er till omsorgskontakten om ni har frågor eller synpunkter som gäller hur du får din hjälp. Om du behöver ansöka om att få mer hjälp och utökade insatser, så behöver du på dock nytt kontakta din biståndshandläggare.

Trygghetslarm

Du som är 75 år eller äldre och bor kvar hemma, har rätt att få ett trygghetslarm. Du kan lätt ansöka om detta via vår e-tjänst och vi tillämpar så kallad förenklad biståndsbedömning, vilket gör att du kan få ditt trygghetslarm snabbt och lätt.

Ansök om trygghetslarm via vår sida om trygghetslarm och trygghetskamera

Vanliga frågor

Hur mycket du betalar för att få hjälp från hemtjänsten eller hemsjukvården, beror på vad du har i inkomst och på din boendekostnad. Om du vill veta mer kan du be att få prata med en avgiftshandläggare via: 0451-26 70 00.

 

Avgifter för hemtjänst

​Du kan ansöka om bostadstillägg oavsett om du hyr eller äger din bostad.

Om du är upp till 65 år ansöker du hos Försäkringskassan. Om du är över 65 år ansöker du hos Pensionsmyndigheten.


Bostadstillägg på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.
Bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ja, du kan både få hjälp med att att få hem en matlåda och att göra i ordning enklare mat som du har hemma, exempelvis genom att värma färdigmat. Matlådan ti

 

Du kan få hjälp med att göra i ordning enklare måltider eller med att värma färdigmat. Du kan också få en matlåda hem till dig från något av våra kök. I så fall ansöker du om att få hem en matlåda via en biståndshandläggare. Du betalar då per portion, samt en avgift för att vi kör ut maten till dig.

 

Matsedel för dig som har matleverans vid hemtjänsten Länk till annan webbplats.

Om du har ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp när du behöver det. Det är en trygghet om du skulle ramla, eller plötsligt börja må dåligt. Trygghetslarm går att få som både armband och halsband. När du har ett trygghetslarm kan du få kontakt med larmcentralen genom att trycka på ditt larm. Larmet fungerar dygnet runt. Larmpersonalen meddelar då hemtjänstpersonalen att du behöver hjälp.


Jag vill veta mer om trygghetslarm

Du behöver lämna ett intyg till oss när du är i vår kommun, för att få hjälp via hemtjänsten. En sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast fyller i intyget och faxar det senast tre veckor innan du ska vara på tillfälligt besök i vår kommun.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: