Hässleholms kommun

Hemgångsstöd

För att du ska känna dig trygg när du blir utskriven från sjukhuset finns det möjlighet att få hemgångsstöd, om du fortfarande har behov av att få hjälp med omvårdnad och/eller hälso-och sjukvård i hemmet.

Hemgångsstödet är till för att övergången mellan sjukhuset och ditt boende ska bli så bra som möjligt för dig.

Om du har behov av hemgångsstöd tar sjukhuset kontakt med en biståndshandläggare i vår kommun, efter samtycke från dig.

Det här innebär hemgångsstödet

Hemgångsstöd är en insats som blir beviljad av en biståndshandläggare. Hemgångsstöd innebär att du efter sjukhusvistelse eller korttidsvistelse får stöd i hemmet utifrån dina behov under en kortare period. För att bli beviljad hemgångsstöd ska du ha ett behov av hemtjänstinsatser minst fyra gånger om dagen.

Det är legitimerad personal som bedömer vilken hjälp du kan behöva. Utgångspunkten är vad som är viktigt just för dig.

Det här kan du få hjälp med

Du kan bland annat få hjälp med personlig omvårdnad, dina läkemedel, att röra dig i ditt hem, måltider och träning. Du får även hjälp att anpassa ditt hem med olika hjälpmedel.

Du får en kontaktperson, som du och dina anhöriga kan vända er till. Hemgångsstödet finns till för dig under två till tre veckor. Du betalar för ditt hemgångsstöd enligt enligt samma taxa som för hemtjänstavgiften.

Avgifter för dig som bor hemma

Så fungerar hemgångsstödet

I hemgångsstödet träffar du undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, enhetschef och biståndshandläggare. Personalen möter upp dig vid ditt hem när du blir utskriven från sjukhuset, eller kommer hem från en korttidsvistelse.

I lugn och ro går ni igenom dina behov och kartlägger tillsammans vilket stöd du behöver. När perioden för hemgångsstöd närmar sig sitt slut utvärderar du tillsammans med personalen hur det har fungerat. Om du har fortsatt behov av att få stöd och hjälp i hemmet gör ni tillsammans upp en plan för det. 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: