Hässleholms kommun

Korttidsboende

På ett korttidsboende får du tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Korttidsboende finns för dig som behöver omvårdnad och kanske även rehabilitering. Du kan beviljas vistelse på ett korttidsboende om en biståndshandläggare bedömer att du inte kan få rätt hjälp i ditt hem.

 

Korttidsboendet Lyckåsa

I Hässleholms kommun finns korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum.

En korttidsplats är till för dig som vid enstaka tillfällen är i behov av vård och omsorg dygnet runt. Du kan då få stöttning och träning för att förhoppningsvis kunna återvända hem. Utifrån dina behov gör personalen en plan tillsammans med dig för vilken typ av vård, träning och omsorg du behöver. Lyckåsa tar även emot dig som behöver vård och omsorg i livets slutskede.

Ansök om korttidsplats

En biståndshandläggare beslutar om vilken hjälp du kan få. Du kommer i kontakt med biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter på 0451-26 70 00.

Biståndshandläggarnas telefontider är: måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30-9:30 samt onsdag 13:30-14:30.

Bra saker att ta med dig till boendet:

 • kläder, inklusive ytterkläder
 • stadiga skor som är bra att gå med inomhus
 • hygienartiklar
 • hjälpmedel som du använder till vardags, som till exempel inkontinensskydd, blodsockerapparat, rullator eller rullstol
 • mediciner, egen dosett och apodos
 • recept och frikort
 • legitimation
 • kontaktpärm, om du har en sådan
 • mobil, om du har en, och en laddare till mobiltelefonen.

Kontakt och besökstider

Besöksadress: Verumsvägen 56, Bjärnum

Besökstider

Du som vill besöka oss är välkommen varje dag klockan

 • 10-11.30
 • 14.30-16.30 och
 • 17.30-19.

Telefonnummer till avdelningarna

Vill du prata med dina nära och kära som bor hos oss? Du kan ringa klockan 10-20 varje dag, året runt. Om ingen svarar, ber vi dig att försöka igen lite senare.

Österbo: 0451-26 66 43

Söderbo: 0451-26 66 41

Västerbo: 0451-26 66 42

Kontakta personalen

Österbo: 0451-26 61 55

Söderbo: 0451-26 61 56

Västerbo: 0451-26 61 57

Enhetschef: 0451-26 61 50

Sjuksköterskor: 0451- 26 61 52

Vanliga frågor

Hur mycket du betalar beror på vilken inkomst du har, hur mycket hjälp du får samt på dina boendekostnader. Om du får hemsjukvård när du är på korttidsvistelse och/eller växelvård betalar du hemsjukvårdsavgiften separat.

Avgifter för korttidsvistelese/växelvård

Korttidsplatserna är till för dig som vid enstaka tillfällen är i behov av vård och omsorg dygnet runt. Du kan då få stöttning och träning, för att kunna flytta hem igen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: