Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Socialförvaltningen

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Skicka ett meddelande till:

Orosanmälan för barn och vuxna

Vem som helst kan kontakta socialtjänsten om man är orolig för någon annan. Att anmäla sin oro för ett barn eller en vuxen som du misstänker far illa, är att bry sig om, och att uppmärksamma socialtjänsten om att någon kan behöva hjälp.

Tankar inför en anmälan

Man kan ha många tankar inför att göra en anmälan och socialtjänstens mottagning finns därför också till för att kunna ge råd och stöd via telefon. Om du inte vill att samtalet ska hanteras som en anmälan, så behöver du tänka på att inte namnge barnet eller den vuxne. Det är också viktigt att du vet att vi bara kan agera om vi vet vem din oro gäller. Om du vill vara anonym när du anmäler ska du inte presentera dig med ditt namn.

Det är din oro du ska anmäla

Att anmäla sin oro för ett barn eller en vuxen är ett sätt att bry sig om, och att uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Du som anmäler behöver inte vara helt säker på att barnet far illa, det räcker med att du misstänker det.

En del yrken är skyldiga att anmäla oro för barn

 Vissa personer, som i sin yrkesroll misstänker eller får reda på att ett barn far illa, är skyldiga att genast anmäla det till socialtjänsten. Detta kallas anmälningsplikt och gäller för de som till exempel arbetar på en myndighet där verksamheten rör barn och unga, inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, kriminalvård eller skola.

Vad händer med anmälan?

De uppgifter som du har lämnat gällande oro för barn ligger som grund för ett samtal med vårdnadshavaren och om möjligt även med barnet. Socialförvaltningen gör en samlad bedömning på de uppgifter som de har fått och värderar om det finns risker för barnet. Socialtjänsten gör alltid en bedömning kring om det finns tillräckligt med skydd för barnet. Under bedömningsperioden får socialförvaltningen inte kontakta andra än den som har anmält eller de som anmälan avser. Behöver man ta fler kontakter för att ta reda på hur barnet har det, så inleder man en utredning.


Vid oro för en vuxen, tas en kontakt med den vuxne som oron gäller. En vuxen kan själv bestämma om den vill ta emot stöd eller inte. I särskilda fall kan en utredning inledas mot den vuxnes vilja. Även här gör Socialförvaltning en samlad bedömning på de uppgifter som kommit in.

Det som är viktigt att du beskriver i en anmälan, är främst den vuxnes personuppgifter (namn och/eller personnummer) samt anledningen till varför du har en oro. Uppge gärna kontaktuppgifter, såsom telefonnummer eller adress, så att Socialförvaltningen enkelt kan nå personen. Finns det barn hos den du har oro för, är det viktigt att det framgår av anmälan så att Socialförvaltningen kan göra en bedömning även kring hur barnet har det.


Så gör du en anmälan

Du kan lämna din anmälan via telefon till Socialförvaltningens mottagningsenhet eller via vår e-tjänst för orosanmälan. Du når oss via telefonnummer 0451-26 70 50. Vår telefontid är måndag-fredag 10.00-11.30.

Länk till e-tjänsten: Orosanmälan för barn och vuxna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Du kan även skriva till oss och skicka till:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Vi tar emot och behandlar din anmälan under våra öppettider; måndag - torsdag 08.00 - 16.30, fredag 08.00 - 16.00.

När socialförvaltningen är stängd, kan du i en akut situation kontakta sociala jouren på 044-775 78 78, alternativt kontakta 112.

Mottagningsenheten finns tillgängliga för dig

Du kan även kontakta mottagningsenheten för att be om råd kring din situation eller ansöka om stöd från socialförvaltningen. Ring direkt till mottagningsenheten på telefonnummer 0451-26 70 50

Sidan uppdaterades