Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Socialförvaltningen

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Skicka ett meddelande till:

Orosanmälan för barn och vuxna

Vad kan du göra om du misstänker att ett barn far illa? Då kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten?

Tankar inför en anmälan

Man kan ha många tankar inför att göra en anmälan och socialtjänstens mottagning finns därför också till för att kunna ge råd och stöd via telefon. Om du inte vill att samtalet ska hanteras som en anmälan så behöver du tänka på att inte namnge barnet. Det är också viktigt att du vet att vi bara kan agera i det fall vi vet vilket barn det gäller. Om du vill vara anonym när du anmäler ska du inte presentera dig med ditt namn.

Det är din oro du ska anmäla

Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att bry sig om barnet och att uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Du som anmäler behöver inte vara helt säker på att barnet far illa, det räcker med att du misstänker det

En del yrken är skyldiga att anmäla oro för barn

 Vissa personer som i sin yrkesroll misstänker eller får reda på att ett barn far illa är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten. Detta kallas anmälningsplikt och gäller för de som till exempel arbetar på en myndighet där verksamheten rör barn och unga, inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, kriminalvård eller skola.

Vad händer med anmälan?

De uppgifter du har lämnat ligger som grund för ett samtal med vårdnadshavaren och om möjligt barnet. Socialförvaltningen gör en samlad bedömning på de uppgifter man fått, värderar om det finns risker för barnet och om det finns tillräckligt med skydd för barnet. Under bedömningsperioden får socialförvaltningen inte kontakta andra än den som har anmält eller de som anmälan avser. Behöver man ta fler kontakter för att ta reda på hur barnet har det, så inleder man en utredning.

Så gör du en anmälan?

En anmälan lämnas enklast till Socialförvaltningens mottagningsenhet via telefon på nummer 0451-26 70 50. Telefontider är: måndag - fredag 10.00 - 11.30 samt 13.00 - 14.30.

Du kan även använda vår e-tjänst: Orosanmälan för barn och vuxna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Du kan även skriva till oss och skicka till:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Vi tar emot och behandlar din anmälan under våra öppettider; måndag - torsdag 08.00 - 16.30, fredag 08.00 - 16.00.

När socialförvaltningen är stängd, kan du i en akut situation kontakta sociala jouren på 044-775 78 78 alternativt kontakta 112.

Mottagningsenheten finns tillgängliga för dig

Du kan även kontakta mottagningsenheten för att be om råd kring din situation eller ansöka om stöd från socialförvaltningen. Ring direkt till mottagningsenheten på telefonnummer 0451-26 70 50

Sidan uppdaterades