Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Socialförvaltningen

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

 

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Skicka ett meddelande till:

Kristeam och krishantering

  • Ingen giltig användare vald.

Om en större olycka eller katastrof inträffar i kommunen, eller om kommuninvånare är inblandade i olyckor utanför kommunen, finns ett nätverk av personer som kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.

POSOM

POSOM är en förkortning av psykiskt och socialt omhändertagande.
Den centrala ledningsgruppen för POSOM i kommunen har beredskap för egna insatser vid större olyckor, och hjälper till med utbildnings- och inspirationsdagar för lokala krisgrupper.

Ledningsgruppen för POSOM:

  • Kallas in av kommunens krisledningsnämnd, socialchefen eller räddningsledaren vid räddningstjänsten
  • Träder i funktion vid större olyckor och katastrofer som sker i kommunen eller där många kommuninvånare är inblandade.
  • Ordnar samlingsplatser, mat, transporter med mera för drabbade och anhöriga.
  • Hjälper till med information till anhöriga och vid kontakter med massmedia.
  • Kallar vid behov in ytterligare resurser från olika organisationer.
  • Iakttar tystnadsplikt vid insatserna.

Bild på Stödgrupp POSOM

Foto: Ulla-Brita Wallenius

POSOM kontaktas dagtid via socialförvaltningens reception, telefon 0451-26 87 22.

Övrig tid kontaktas Larmcentralen, telefon 044-20 04 00.


Mer information

Sidan uppdaterades 2020-10-19