Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Enhetschef

Lena Hedvall-Nilsson
Telefon: 0451-26 88 10

Skicka meddelande till

Kvantumgruppen

I början av 2018 startade ett nytt samarbete mellan Ica Kvantum och daglig verksamhet i Hässleholms kommun. Den nya gruppen hjälper besökarna att hitta de varor de söker, packar upp varor och ställer snyggt i hyllor. Det nya samarbetet ger även fler deltagare möjlighet att prova på affärsvärlden.

Nytt samarbete med Ica Kvantum

I början av 2018 startade daglig verksamhet i Hässleholms kommun en ny grupp i samarbete med Ica Kvantum. Gruppen har tidigare arbetat många år på Distansapoteket där de drev en caféverksamhet, vilken avvecklades i samband med att Distansapoteket flyttade sin verksamhet från Hässleholm.

Samarbetet ger fler möjlighet att testa på affärsvärlden

Gruppen som arbetar på Ica Kvantum utför olika arbetsuppgifter som förekommer i en butik. Gruppen packar upp varor, ställer snyggt i hyllor och städar. Det är dessutom mycket kundkontakt, där deltagarna får hjälpa besökarna att hitta de varor de söker. För att tillgodose deltagares behov av handledning finns en handledare från daglig verksamhet på plats tillsammans med gruppen på Ica Kvantum. Detta ger deltagare som har önskat att arbeta i butik, men är i behov av daglig handledning, möjlighet att ha sin dagliga verksamhet i butik.

Sidan uppdaterades