Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Enhetschef

Lena Hedvall-Nilsson
Telefon: 0451-26 88 10

Skicka meddelande till

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en meningsfull syssel­sättning utifrån dina behov och önskemål.

Personer som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan stå till arbetsmarknadensförfogande kan ansöka om daglig verksamhet. Då krävs en sysselsättning som är anpassad efter hans individens intressen, behov och förutsättningar.


Med våra olika aktiviteter vill vi arbeta för att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, öka din själv­ständighet och utveckling samt förebygga passivitet och isolering. Har du som mål att bedriva din sysselsättning på ett företag arbetar vi tillsammans för att nå det målet.

 

Ansökan

Vilken hjälp du kan få beslutas av biståndshandläggaren. Du kommer i kontakt med biståndshandläggare via kommunens växel.

Vanliga frågor

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och du ansöker hos din biståndshandläggare.

Du deltar efter intresse och förmåga. Du gör upp din medverkan tillsammans med din handledare.

Sidan uppdaterades