Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Vuxen - Utredningsenheten

Verksamhetchef

Anders Iversen

Telefon: 0451-26 70 74

Enhetschef

Emma Jensen

Telefon: 0451-26 70 72

Familjefridssamordnare

Telefon: 0451-26 70 85


Besöksadress:

Löjtnant Granlundsväg 8länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 52 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Till dig som har svårt att hantera ilska eller svartsjuka

 • Ingen giltig användare vald.

Lever du i en destruktiv relation? Händer det att det blir tjafs hemma? Tappar du fattningen ibland? Har du hotat eller slagit din partner? Funderar du på om ditt beteende är okej?


Våld kan vara många olika saker, det kan handla om att nonchalera den andra, nedvärdera, hota, slå, sparka, agera svartsjukt och kontrollerande, uppträda aggressivt eller använda sexuella kränkningar.

Det finns olika former av våld och förtryck

 • Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar.
 • Sexuellt våld är när du tvingar någon att delta i, eller se på, sexuella handlingar mot dennes vilja.
 • Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot en person, egendom eller människo-värde. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag.
 • Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller tvång att utföra ekonomiska olagligheter.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck är den starka kontroll som utövas mot någon i familjen eller gemenskapen, med hänvisning till den skam familjen eller gemenskapen drabbas av om någon bryter mot hederskodexen som gäller för gruppen. Hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma i alla familjer/släkter oberoende av religion, födelseland och kulturell tillhörighet.


Känner du igen dig i något av detta?

Du behöver inte vara ensam med dina tankar och funderingar kring vad som hänt och vad som händer nu. Det finns stöd och hjälp att få. Här är några tips till dig:

 • Våga prata med någon om dina funderingar, om det du kanske gjort. Prata med någon du känner och litar på.
 • Många relationer som innehåller våld tar slut, men om du tror på en fortsättning är det viktigt att veta att det kan ta lång tid att bygga upp tillit och förtroende igen.
 • Visa att du respekterar din partner och dina barn genom att ta hänsyn till deras mående och behov.

Hos Familjefridsteamet kan du få:

 • Snabb tid för att prata med någon för att se hur du kan gå vidare.
 • Hjälp att hantera din ilska, svartsjuka mm.
 • Samtalsterapi till dig som har behov av en längre samtalskontakt.
 • Hjälpen anpassas efter dina behov.


Sidan uppdaterades 2018-06-11