Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialförvaltningen

Postadress:

Socialförvaltningen

Box 174
281 22 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Vuxen - Utredningsenheten

Verksamhetchef

Anders Iversen

Telefon: 0451-26 70 74

Enhetschef

Emma Jensen

Telefon: 0451-26 70 72

Familjefridssamordnare

Telefon: 0451-26 70 85


Besöksadress:

Löjtnant Granlundsväg 8länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 52 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Några skyddsåtgärder om du är utsatt för våld

  • Ingen giltig användare vald.

Är det akut, ring 112!

Mobiltelefon

Byt abonnemang/skaffa nytt telefonnummer och använd helst inte smartphone som kan spåras via GPS-funktion.

Skyddat boende

I en akut situation kan du få hjälp till skyddat boende på t.ex. en kvinnojour för att slippa utsättas för våld och hot.

Sekretess

Socialtjänsten har tystnadsplikt.

Om du vill att vi skall kontakta någon annan angående din situation skall du ge samtycke som du kan ta tillbaka när du vill.


Sekretessen kan dock brytas om den enskilde har varit utsatt för sådant våld att det kan leda till ett fängelsestraff på mer än 1 år. Det framgår av 10 kap. 23 § Offentlighets- och sekretesslagen.

Kontaktförbud

Kvinnor utsatta för våld i nära relation kan ansöka om kontaktförbud hos polis och åklagare.

För att kunna ansöka krävs dock att en polisanmälan gjorts. Ett kontaktförbud innebär förbud att besöka, på något annat sätt ta kontakt med eller följa efter den person som fått ett beslut om att skyddas.

Detta betyder att förövaren inte får söka upp kvinnan som ska skyddas. Förövaren får inte heller ringa, skicka e-post eller brev, faxa, skicka sms och får inte heller söka kontakt genom en annan person, t ex be en släkting att ringa åt sig. Överträdelse av kontaktförbud är ett brott som kan bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år.


Det är viktigt att kvinnan inte tar kontakt med förövaren eftersom kontaktförbudet då kan hävas.

Trygghetslarm

Ansökan om trygghetslarm görs hos polisen

Skyddade personuppgifter

Uppgifterna i folkbokföringsregistret är normalt offentliga.

I vissa fall kan Skatteverket besluta att inte lämna ut uppgifter om en person.

Sekretessmarkering

Ansökan om sekretessmarkering/spärrmarkering görs på särskild blankett hos skatteverket där en person är folkbokförd.

Polisanmälan eller intyg från socialtjänsten bifogas ansökan.

Kvarskrivning

Vid kvarskrivning framgår inte den verkliga bostadsorten av folkbokföringsregistret.

Istället anges som postadress adressen till skatteverket på den tidigare bostadsorten. Ansökan om kvarskrivning ska vara skriftlig och bör föregås av en polisutredning angående hotbilden.

Sidan uppdaterades 2015-06-03 av Magnus Lindstrand

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube