Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Vuxen - Utredningsenheten

Verksamhetchef

Anders Iversen

Telefon: 0451-26 70 74

Enhetschef

Emma Jensen

Telefon: 0451-26 70 72

Familjefridssamordnare

Telefon: 0451-26 70 85


Besöksadress:

Löjtnant Granlundsväg 8länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 52 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Våld i nära relation

  • Ingen giltig användare vald.

I en akut situation skall du alltid ringa 112

Våld kan drabba alla

Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. Majoriteten av dem som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor och barn, men det drabbar även män.


Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott.

Barn som lever i familjer där våld förekommer, är brottsoffer och behöver särskilt stöd och skydd.

 

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, och genom detta får honom eller henne att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något den vill.


Socialtjänsten ska enligt lag särskilt uppmärksamma kvinnor och barn som är, eller har varit, utsatta för våld eller andra övergrepp, och kan behöva stöd och hjälp till förändring. De barn som utsatts för våld, bevittnat eller på annat sätt upplevt våld, av eller mot en närstående vuxen, kan vara i behov av hjälp.


Familjefridsteamet erbjuder dig som är över 18 år stöd och hjälp utifrån dina behov.

 

Information in english

Sidan uppdaterades 2019-11-07