Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef olycksförebyggande verksamhet

Melissa Millbourn

Telefon: 0451-26 80 39

Skicka meddelande till

Tillsyn av brandskydd

  • Ingen giltig användare vald.

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) genomförs av Räddningstjänsten i Hässleholm kommun. Tillsynerna görs för att säkerställa att verksamheterna uppfyller de krav som finns. Räddnigstjänsten har rätt att ta ut en avgift för tillsynen och denna beslutas av Kommunfullmäktige årligen.

Mer information

Sidan uppdaterades 2020-01-02