Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef olycksförebyggande verksamhet

Melissa Millbourn

Telefon: 0451-26 80 39

Skicka meddelande till

Tillfällig övernattning

  • Ingen giltig användare vald.

Du som fastighetsägare eller arrangör har ett stort ansvar vid tillfälliga övernattningar. För att det ska vara tryggt och säkert för personerna som vistas i lokalen är det viktigt att du är medveten om vilket ansvar du har och vilka lagar och regler som du måste följa.

Föreningar och organisationer anordnar ibland övernattningar i lokaler som vanligtvis inte är avsedda för övernattning. Exempel på sådana lokaler är idrottshallar, skolsalar, fritidshem och kyrkoförsamlingars lokaler. De som övernattar känner kanske inte till lokalerna så bra eller hur de ska utrymma byggnaden om det skulle börja brinna. Byggnaden saknar kanske dessutom brandlarm eller brandvarnare.

 

Den som äger eller använder en lokal ska se till att det finns åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand, enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO. Detta innebär att du som är ägare eller arrangör har ett stort ansvar för hur övernattningen arrangeras med hänsyn till det brandskydd som finns. Eftersom det handlar om personers säkerhet ställer det höga krav på dig som ägare eller arrangör.


I länken nedan anges de krav som räddningstjänsten ställer på lokalen och de ansvariga vid tillfällig övernattning.

Sidan uppdaterades 2020-01-02