Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef olycksförebyggande verksamhet

Melissa Millbourn

Telefon: 0451-26 80 39

Skicka meddelande till

Serveringslokal

  • Ingen giltig användare vald.

För att få tillstånd att servera alkohol krävs, enligt Alkohollagen (2010:1622), att serveringsstället är lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. Det innebär att det byggnadstekniska brandskyddet ska vara anpassat för verksamheten, samt att det bedrivs systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

I Hässleholms kommun är det räddningstjänsten som gör bedömningen om serveringsstället uppfyller gällande krav. Detta görs genom en avgiftsbelagd tillsyn av verksamhetens och lokalens brandskydd.

 

När tillsynen är gjord och eventuella anmärkningar är åtgärdade, skrivs ett yttrande. Yttrandet skickas i original till nyttjanderättshavaren, och kopia till alkoholhandläggare på Socialförvaltningen. Därefter kan handläggningen av alkoholtillståndet beviljas, under förutsättning att övriga krav är uppfyllda.

Sidan uppdaterades 2019-08-05 av Helén Clargården