Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985


Tf chef olycksförebyggande verksamhet

Tobias Ullmark

Telefon: 0451-26 80 41

Skicka meddelande till

Serveringslokal

För att få tillstånd att servera alkohol krävs, enligt Alkohollagen (2010:1622), att serveringsstället är lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. Det innebär att det byggnadstekniska brandskyddet ska vara anpassat för verksamheten samt att det bedrivs systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

I Hässleholms kommun är det räddningstjänsten som genomför bedömningen om serveringsstället uppfyller gällande krav. Detta görs genom en avgiftbelagd tillsyn av verksamhetens och lokalens brandskydd. När denna är genomförd och eventuella anmärkningar är åtgärdade skrivs ett yttrande. Yttrandet skickas i original till nyttjanderättshavaren och kopia till alkoholhandläggare på Socialförvaltningen. Därefter kan handläggningen av alkoholtillståndet beviljas under förutsättning att övriga krav är uppfyllda.

Sidan uppdaterades 2016-11-09 av Mattias Larsson

  • Ingen giltig användare vald.

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube