Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef olycksförebyggande verksamhet

Melissa Millbourn

Telefon: 0451-26 80 39

Skicka meddelande till

Serveringslokal

  • Ingen giltig användare vald.

För att få tillstånd att servera alkohol krävs att serveringsstället uppfyller kraven gällande brandsäkerheten. Det innebär att det byggnadstekniska brandskyddet ska vara anpassat för verksamheten, och att det bedrivs systematiskt brandskyddsarbete.

I Hässleholms kommun bedömer räddningstjänsten om serveringsstället uppfyller kraven. Det görs vid en avgiftsbelagd tillsyn av verksamhetens och lokalens brandskydd.


När tillsynen är gjord och eventuella anmärkningar är åtgärdade, skrivs ett yttrande. Det skickas i original till nyttjanderättshavaren, och en kopia till alkoholhandläggare på Socialförvaltningen. Efter det kan alkoholtillståndet godkännas, förutsatt att övriga krav är uppfyllda.

Sidan uppdaterades 2020-01-02