Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985


Tf chef olycksförebyggande verksamhet

Tobias Ullmark

Telefon: 0451-26 80 41

Skicka meddelande till

Personantal

Vid en brand eller annan oönskad händelse ska alla kunna utrymma tillräckligt snabbt och säkert från byggnaden varför de tekniska förutsättningarna kan begränsa hur många som får vistas i den. Utöver brandkraven kan personantalet begränsas av luft- och ventialtionskvalitet, trängsel, möblering, trivsel etc.

Nedan redovisas vilka tekniska krav som ställs broende på antal personer. Detta ska inte ses som en anvisning för att höja personantalet utan som ett riktmärke om ni har ett lämpligt personantal utifrån gällande brandkrav. Behöver personantalet säkerställas eller förändras ska en sakkunnig projektör anlitas, exempelvis en brandkonsult.


Alla lokaler oavsett personantal

 

Minst två utrymningsvägar som är oberoende av varandra. Minst en av utrymningsvägarna ska leda direkt ut till det fria eller till ett trapphus i egen brandcell. Mindre och lätt överblickbara lokaler med få personer kan få lov att ha en enda utrymningsväg, exempelvis små frisörsalonger eller tobaksaffärer, om dörren leder direkt ut till det fria i markplan.

Fler än 30 personer

Förutom ovanstående ska alla dörrar gå utåt

Fler än 50 personer

Förutom ovanstående ska alla dörrar i utrymningsvägar ha nödhandtag som uppfyller eller motsvarar standarden SS-EN 179.

Fler än 150 personer

Förutom ovanstående ska:

  • utrymningsstråk och dörröppningar i utrymningsvägar vara minst 1,20 meter breda
  • det finnas ett godkänt utrymningslarm med nödvändiga styrningar, exempelvis avstängning av ljudanläggning och tändning av belysning
  • nödbelysning finnas i lokalen samt i och utanför utrymningsvägarna
  • väggar och tak ha ytskikt i brandteknisk klass I (B-s1,d0) vilket motsvarar normalt målad betong eller gips.

Fler än 300 personer

Förutom ovanstående ska utrymningslarmet ha talat meddelande

Fler än 600 personer

Förutom ovanstående ska det finnas minst 3 utrymningsvägar som är oberoende av varandra.

Fler än 1000 personer

Förutom ovanstående ska:

  • dörrar i och till utrymningsvägar vara öppningsbara med panikreglar som uppfyller standarden SS-EN 1125
  • det finnas minst 4 utrymningsvägar som är oberoende av varandra.

Sidan uppdaterades 2016-11-09 av Mattias Larsson

  • Ingen giltig användare vald.

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube