Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985


Tf chef olycksförebyggande verksamhet

Tobias Ullmark

Telefon: 0451-26 80 41

Skicka meddelande till

Explosiv vara

Hanteringen av explosiva varor ska ske på ett säkert sätt och följa de lagar, regler och föreskrifter som styr hanteringen. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Kravet på tillstånd gäller för all typ av hantering.

Vad är explosiv vara?

Explosiva varor är ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor.

 

Tillstånd explosiv vara

Tillstånd för explosiv vara krävs vid i princip alla hantering, förvaring och överföring. Tillstånd för hantering krävs inte vid följande hantering:

 

  • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition
  • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst 5 kg krut i riskgrupp 1.3 eller 1.4 för eget bruk
  • Förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor (se MSB:s handboklänk till annan webbplats). Ett exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten, där högs 5 kg för eget bruk får hanteras utan tillstånd.

 

Om handlingar inte är kompletta finns det risk för att handläggningen av tillståndet drar ut på tiden då tillståndsansökan kommer att behöva en komplettering. En förlängd tillståndsprocess kostar även mer pengar i avgift för tillståndet.

 

Ifylld ansökan skickas till:

 

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm


Blankett för ansökan om tillstånd för explosiv vara samt anmälan av föreståndare: 

Blankett ansökan om explosiv varaPDF (pdf, 1.4 MB) (pdf, 1.4 MB)

Anmälan föreståndare explosiv varaPDF (pdf, 131.3 kB)

 

Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera typer samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut.

Sidan uppdaterades 2017-10-19 av Carina Nilsson

  • Ingen giltig användare vald.

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube