Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef olycksförebyggande verksamhet

Melissa Millbourn

Telefon: 0451-26 80 39

Skicka meddelande till

Säkerhet för företag och organisationer

  • Ingen giltig användare vald.

Som företagare och organisation finns det en hel del saker som man måste tänka på gällande säkerheten.

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand eller annan olycka. I menyn till vänster hittar ni information som kan hjälpa ert företag eller organisation i arbetet mer er säkerhet.

Sidan uppdaterades 2019-01-03 av Mattias Östling

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun