Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Flogas Sverige AB

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Flogas Sverige AB, tidigare Statoil gasolavdelning, säljer och distribuerar gasol till företagskunder över hela Sverige.

Transporterna sker på ett miljömässigt och säkert sätt med specialanpassade järnvägsvagnar och särskilda tankbilar.

På Samlarvägen i Hässleholm, har Flogas en omlastningsdepå dit gasolen transporteras och lagras i järnvägsvagnar och pumpas sedan över till tankbilar för vidare transport ut till Flogas kunder. Då en stor del av transporter sker med järnväg, ger Flogas transporter mindre miljöpåverkan vad gäller t.ex. koldioxidutsläpp. Gasol är en brandfarlig gas, som i sig inte är giftig, och som vid rätt hantering inte ska påverka varken människor eller miljö nämnvärt.


Kort fakta om gasol:

  • Gasol är en brandfarlig gas.
  • Gasol är en färglös gas, eller vätska (under tryck eller kyla)
  • Gasol är dubbelt så tung som luft, och kan därför samlas i lågt liggande områden.
  • Gasol luktar illa på grund av tillsatt luktmedel. Luktmedlet gör att ett eventuellt läckage ska kunna upptäckas direkt på depån, och åtgärdas enligt Flogas säkerhetsrutiner.
  • Gasol är ett svenskt handelsnamn och består i Flogas fall till största delen av propan (kemisk formel C3H8).

Flogas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om gasol att tillgå


Kontaktuppgifter

Flogas Sverige AB

Brännkyrkagatan 63

118 22 Stockholm

Telefon: 08-675 00 80

E-post: info@flogas.se


Tillsyn

Tillsyn av Sevesoanläggningar genomförs av Länsstyrelsen och Räddningstjänsten Hässleholm. För mer information om Sevesolagen samt när senaste tillsynsbesöken genomfördes hittar du på Länsstyrelsens webbplats om Sevesolagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-11-06