Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningstjänsten

Postadress

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef skadeavhjälpande verksamhet

Leif Staffansson

Telefon: 0451-26 80 40

Skicka meddelande till

Leif Staffansson

 

 

Skadeavhjälpande arbete

Räddningstjänsten hittar du på Twitter

Räddningstjänsten hittar du på Twitter

 • Ingen giltig användare vald.

Räddningstjänsten arbetar med olycksförebyggande åtgärder som tillsyn, utbildning och information. Skulle ändå olyckan vara framme är den skadeavhjälpande verksamheten redo att hjälpa dig dygnet runt årets alla dagar.

Det breda ansvarsområdet och arbetet med att förhindra och avhjälpa alla typer av olyckor, inte bara bränder, ledde till att många kommuner ändrade namn från Brandkåren till Räddningstjänsten i slutet på åttiotalet.


Det är viktigt att du som kommuninvånare eller besökare kan känna dig trygg. Det är därför nödvändigt att vi alla söker efter och åtgärdar säkerhetsbrister.

Det är också av största vikt att du ser över ditt interna brandskydd, så att du har möjlighet att hantera en mindre brand eller kan påbörja en insats i väntan på vår hjälp!


Den skadeavhjälpande eller operativa verksamheten av räddningstjänsten arbetar bland annat med händelser som innefattar:

 • Bränder
 • Trafikolyckor
 • Drunkningsolyckor
 • Kemikalieolyckor
 • Larm i väntan på en ambulans (IVPA-larm)


Räddningstjänsten rycker årligen ut på nästan 1000 utryckningar och efter varje utryckning sker en enklare utredning om händelsen i en så kallad händelseraport, ibland görs en djupare utredning, många gånger i samråd med andra myndigheter, för att försöka klarlägga orsaken till händelsen och på så sätt försöka undvika liknande händelser framtiden.


Vi utvärderar  ständigt vårt eget arbete, för att dra nytta av positiva och negativa erfarenheter, så att arbetsmetoder och teknik ska utvecklas för att göra det skadeavhjälpande arbetet ännu effektivare.


Utryckningarna fördelar sig årligen ungefär enligt följande:

 • ca 160 bränder
 • ca 200 trafikolyckor
 • ca 300 automatiska brandlarm
 • ca 160 sjukvårdsärenden
 • ca 30 utsläpp av farliga ämnen
 • ca 10 vattenskador
 • ca 10 stormskador
 • ca 15 nödställda personer
 • ca 50 förmodade bränder/räddningar
 • ca 15 hissuppdrag
 • ca 20-50 förstärkningar i samverkan och hjälp till andra kommuner
 • ca 50 övriga uppdrag

Sidan uppdaterades 2018-04-12 av Mattias Östling

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun