Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef olycksförebyggande verksamhet

Melissa Millbourn

Telefon: 0451-26 80 39

Skicka meddelande till

Olycksförebyggande arbete

  • Ingen giltig användare vald.

Räddningstjänstens olycksförebyggande arbete finns till för att ge stöd till den enskilde för att minska antalet olyckor och konsekvenserna av olyckor.

Rådgivning och information

Räddningstjäsnten svarar på dina frågor om säkerhet i samhället. Vi ger ut information vid ett antal tillfällen under året, till exempel på julskyltningen i Hässleholm och på Glöttadagen på Hovdala.

Samhällsplanering

Räddningstjänsten involveras i samhällsplaneringen som remissinstans och rådgivare för att tydliggöra risker som kan finnas och vilka regler om brandskydd som ska följas vid byggnationer av olika slag.

Myndighetsutövning

Räddningstjänsten har ansvaret att genomföra tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO. Vi har även uppdraget att ge tillstånd och genomföra tillsyn enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE.

Sidan uppdaterades 2020-01-02