Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef olycksförebyggande verksamhet

Melissa Millbourn

Telefon: 0451-26 80 39

Skicka meddelande till

Melissa Millbourn

Olycksförebyggande arbete

Räddningstjänsten hittar du på Twitter

Räddningstjänsten hittar du på Twitter

  • Ingen giltig användare vald.

Räddningstjänstens olycksförebyggande arbete syftar till att ge stöd till den enskilde för att minska antalet olyckor och konsekvenser av olyckor.

Räddningstjänstens logo

Rådgivning och information

För att den enskilde ska förebygga olyckor och minska konsekvenserna av olyckor har räddningstjänsten i uppdrag att ge råd och information för att stödja den enskilde. Detta görs genom informationskampanjer, möte med medborgare och företag samt via sociala medier.

Utbildning

Utbildning av den enskilde är ytterligare en del i räddningstjänstens stöd till den enskilde, där stor vikt läggs på hur en olycka kan förebyggas samt om den ändå inträffar hur den kan hanteras.

Samhällsplanering

Räddningstjänsten involveras i samhällsplaneringen som remissinstans och rådgivare, dels inom kommunen men även mot andra kommuner, organisationer, myndigheter samt näringslivet. Målsättning är att minska riskerna i samhällsplaneringen, brandrisker vid byggnationer samt vid tillfälliga arrangemang. 

Myndighetsutövning

Räddningstjänsten har ansvaret att genomföra tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, rörande den enskildes brandskydd. Vi har även uppdraget att ge tillstånd och genomföra tillsyn enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE. Utöver detta genomförs olycksundersökningar för att minimera risken för att nya olyckor sker Hässleholms kommun samt för att dra lärdom från redan inträffade olyckor.

Sidan uppdaterades 2018-10-22 av Kenneth Englund

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun