Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef olycksförebyggande verksamhet

Melissa Millbourn

Telefon: 0451-26 80 39

Skicka meddelande till

Olycksförebyggande arbete

  • Ingen giltig användare vald.

Räddningstjänstens olycksförebyggande arbete syftar till att ge stöd till den enskilde för att minska antalet olyckor och konsekvenser av olyckor.

Räddningstjänstens logo

Rådgivning och information

Räddningstjäsnten svarar på dina frågor kring säkerhet i samhället. Information sker vid ett antal tillfällen under året, exemepelvis på julskyltningen och glöttadagen på hovdala.

Samhällsplanering

Räddningstjänsten involveras i samhällsplaneringen som remissinstans och rådgivare för att tydligöra de potentiella risker som finns och vilka regler som ska följas vid byggnationer av olika slag.

Myndighetsutövning

Räddningstjänsten har ansvaret att genomföra tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO. Vi har även uppdraget att ge tillstånd och genomföra tillsyn enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE.

Sidan uppdaterades 2019-03-22 av Hampus Ragnar

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun