Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Förbered dig inför översvämning

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Exempel för skyddsåtgärder för att minska konsekvenserna vid en översvämning är att lägga ut sandsäckar, flytta möbler och inredning som riskerar att skadas och undersöka möjligheten att få tag i en vattenpump.

Förebyggande åtgärder för dig som fastighetsägare

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att ha ett skydd mot eventuell översvämning.


Exempel på skyddsåtgärder:


  • Lägg ut sandsäckar som stoppar vattnet innan det når byggnader.
  • Se över utrymmen där vattnet kan tränga in, samt flytta möbler och inredning som riskerar att skadas.
  • Undersök möjligheten att hyra eller köpa en egen vattenpump hos exempelvis järnvaruhandlare eller annan aktör.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag om du har frågor kring vilka skador som ersätts, och för att få råd om ytterligare förebyggande åtgärder.


Vilket ansvar ligger på dig som enskild?

Om du uppmärksammar en översvämning som är livshotande eller hotar samhällsviktiga funktioner och strukturer ska du ringa 112. I övrigt ansvarar du själv för förebyggande åtgärder för att förhindra översvämning.


Var kan du få stöd och råd kring förebyggande åtgärder?

Den bästa aktören att ringa om det inte är ett akut läge är ditt försäkringsbolag. De kan hjälpa dig med råd och info om åtgärder om något skulle inträffa i din fastighet. Om en översvämning är livshotande eller hotar samhällsviktiga funktioner ringer du 112.


Kan räddningstjänsten hjälpa till med förebyggande åtgärder för översvämning?

Räddningstjänsten arbetar med olyckor och akuta händelser, och det är inte deras ansvar att säkra enskildas fastigheter eller egendom från vattenskador. Däremot kan de hjälpa till genom att exempelvis sälja sandsäckar. Om en översvämning är livshotande eller hotar samhällsviktiga funktioner ringer du 112 för att nå räddningstjänsten.


För dig som bor vid Finjasjön -

plastsäckar, sand och vattenpumpar till din hjälp

Vattennivån är hög i Finjasjön under vintern 2020. Du som bor i närheten av Finjasjön kan därför köpa plastsäckar till sandsäckar på brandstationen i Hässleholm mellan klockan 08.00 och 18.00, måndag till söndag.


Plastsäckarna kostar 5 kronor styck och du betalar via faktura. Sand för att fylla plastsäckarna finns att hämta på parkeringen vid Björkvikens badplats.


Vattenpumpar

Räddningstjänsten i Hässleholm kan låna ut vattenpumpar till dig som bor vid Finjasjön och som har drabbats av översvämning. Det finns ett begränsat antal pumpar som lånas ut gratis i turordning efter förfrågan, alltså enligt först till kvarn-principen. Du får låna en pump under en begränsad tid tills att du har skaffat en egen pump, maximalt tre dagar.


För att låna en pump behöver du visa legitimation och bevisa att du bor runt Finjasjön.

Sidan uppdaterades 2020-02-25