Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef olycksförebyggande verksamhet

Melissa Millbourn

Telefon: 0451-26 80 39

Skicka meddelande till

Fyrverkerier

  • Ingen giltig användare vald.

Kommunen har restriktioner när du får skjuta av fyrverkerier enligt de allmänna ordningsföreskrifterna. Om du vill sälja fyrverkerier måste du söka tillstånd för detta hos Räddningstjänsten.

Allmänna ordningsföreskrifter

"Fyrverkeripjäser får inte, med de undantag som framgår nedan, användas på offentlig plats, på platser som enligt dessa föreskrifter skall jämställas med offentlig plats eller inom idrotts- och fritidsanläggningar samt skolor, utan polismyndighets tillstånd.
 
Dock får fyrverkeripjäser utan generellt krav på tillstånd användas under tiden den 31 december kl. 18.00 - den 1 januari kl. 02.00. Tillstånd från polismyndigheten kan, om förhållandena är sådana som anges i 3 kap 7 § ordningslagen (1993: 1617), likväl krävas under ovannämnda tid.
 
Det är inte tillåtet att använda fyrverkeripjäser inom 100 meter från sjukhus, äldreboenden och andra vårdinrättningar."

Sidan uppdaterades 2020-01-02