Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef olycksförebyggande verksamhet

Melissa Millbourn

Telefon: 0451-26 80 39

Skicka meddelande till

Elda utomhus

  • Ingen giltig användare vald.

Just nu avråder räddningstjänsten från att elda utomhus. Du får elda utomhus men inte när, var eller hur som helst. Du bör i första hand kontrollera om eldningsförbud råder. Trädgårdsavfall får eldas i vissa fall medan annat avfall är förbjudet att elda på grund av att farliga föroreningar kan frigöras och spridas. Kom ihåg att eldning sker under eget ansvar. Nedan hittar du information och råd om hur du eldar säkert.

Generellt eldningsförbud

Generellt eldningsförbud råder i detaljplanerat område mellan 1 april och 30 september. Detta innebär att du inte får elda någonting inom detaljplanerat område.

Utfärdat Eldningsförbud

Utfärdat eldningsförbud innebär att kommunen gjort en kungörelse om detta och det betyder att du inte får använda öppen låga utomhus vilket betyder att all eldning är förbjuden. Eldningsförbud är ofta lokala och gäller i din kommun eller i ditt län.

 

Grillning jämställs med eldning vid utfärdat eldningsförbud. På vissa områden tillåts du använda fasta grillplatser på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig.

 

Vid grillning hemma ska grillen stå på ben för att minimera risken att något händer. Undvik därför engångsgrillar eftersom dessa är låga, blir mycket varma och lätt gör att det kan ta fyr i omgivningen. Vid utfärdat eldningsförbud rekommenderar Hässleholms kommun att all grillning sker i hemmiljö.

Elda säkert

  • Du får som regel inte elda avfall på grund av att skadliga ämnen bildas och frigörs som kan innebära hälsorisker både för dig och din omgivning. Trädgårdsavfall får i vissa fall eldas men bör i första hand komposteras eller tas till avfallsanläggning.
  • Ha alltid uppsikt över elden.
  • Släckredskap ska finnas till hands, exempelvis räfsor, spadar och vatten.
  • Det ska finnas möjlighet att larma 112.
  • Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
  • Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, exempelvis ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs eller annat som kan orsaka mycket rök.
  • Undvik att elda då det blåser.

Valborgsmässoeldar

Generellt eldningsförbud råder inom detaljplanelagt område mellan 1 april och 30 september. Valborgsmässoafton är dock undantaget från denna regel. Då får man elda torrt trädgårdsavfall. Olägenhet för människors hälsa eller miljön ska dock inte uppstå.

Ansvar

Tänk på att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet vid exempelvis eldning, grillning eller en slängd fimp.

Sidan uppdaterades 2018-06-14