Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Stöd och behandling,Barn och familj - Mobila Ungdomsteamet

Verksamhetschef

Gunnel Nordin

Telefon: 0451-26 88 83


Enhetschef

Fredrik Olofsson

Telefon: 0451-26 62 96

Besöksadress:

Mobila Ungdomsteamet

Stobygatan 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 39 Hässleholm                                                

Drog- och brottsförebyggande samordnare

Annica Nilsson

Telefon: 0451-26 67 77

Anna Sjöholm

Telefon: 0451-26 74 60

Skicka ett meddelande till:

Medling

Medling är en konfliktlösningsmetod där två parter möts tillsammans med en opartisk medlare för att finna en lösning på konflikten. Metoden bygger på reparativ rättvisa. I det reparativa rättvisesystemet utgår man från de konsekvenser brottshändelsen givit upphov till. Det reparativa rättvisesystemet strävar efter försoning och reparation av skadan i stället för att utkräva straff för den brottsliga gärningen.

I Sverige är medling ett komplement till det rådande rättssystemet och ersätter alltså inte en rättegång. Målet med metoden är att både gärningspersonen och brottsoffret ska få en bättre förståelse för vad som hänt, varför det hände och vilka konsekvenser händelsen har fått. Medling är ett helt frivilligt möte mellan en ung person (upp till och med 20 år) som begått ett brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral och utbildad medlare.

Vad innebär medling för dig som blivit utsatt för brott?

Du får möjlighet att berätta för gärningspersonen om hur du har upplevt brottet, vilka konsekvenser det har inneburit för dig och du har även möjlighet att ställa frågor. Ett medlingsmöte kan hjälpa dig att bearbeta det som hänt och minska eventuell rädsla.

Vad innebär medling för dig som har begått ett brott?

Genom att ställa upp vid ett medlingsmöte visar du att du kan ta ansvar för dina handlingar och att du har en vilja att ställa saker och ting tillrätta.


Medling ersätter inte en rättegång. Däremot ska åklagaren i sin bedömning av åtalsunderlåtelse särskilt beakta gärningspersonens vilja att "ställa till rätta" genom att delta vid medling. Med åtalsunderlåtelse menas att åklagaren beslutar att inte väcka åtal mot gärningspersonen.  Gärningspersonens inställning till medling och vilja att gottgöra målsägande tas alltså då med i beräkningen.

Mer information

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Folder Medling.pdf 123.7 kB 2017-06-30 13.52

Sidan uppdaterades 2016-10-20