Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Stöd och behandling,Barn och familj - Mobila Ungdomsteamet

Verksamhetschef

Gunnel Nordin

Telefon: 0451-26 88 83


Enhetschef

Fredrik Olofsson

Telefon: 0451-26 62 96

Besöksadress:

Mobila Ungdomsteamet

Stobygatan 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 39 Hässleholm                                                

Drog- och brottsförebyggande samordnare

Annica Nilsson

Telefon: 0451-26 67 77

Anna Sjöholm

Telefon: 0451-26 74 60

Skicka ett meddelande till:

MBU - Människan Bakom Uniformen

Genom verksamheten MBU (Människan Bakom Uniformen) får ungdomar möjlighet att lära känna uniformsbärare såsom brandmän, poliser, ordningsvakter, m.fl. och får på så sätt en inblick i och en förståelse för de olika yrkeskategorierna.  

MBU vt-17

Foto: Annica Nilsson

Varje termin får tolv ungdomar i högstadie- och gymnasieålder chansen att vara med i MBU i Hässleholms kommun. Gruppen träffas vid tio tillfällen, tre timmar på kvällstid, på olika arbetsplatser. Vid varje träff får deltagarna prova på delar av uniformsbärarnas arbete samt möjlighet att lära känna människan bakom uniformen. De uniformsbärande vuxna får i sin tur möjlighet att lära känna ungdomarna. Målet är att öka förståelsen mellan de unga och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken samt att väcka intresse för dessa yrken.    

 

Ambassadörskap

Efter avslutad termin kan de ungdomar som vill, fortsätta som MBU-ambassadörer. Då får man vara med och utveckla arbetet, hjälpa till med marknadsföring och rekrytering till nya grupper samt hjälpa till vid träffarna under kommande terminer.


Ansökan och uttagning

Varje termin erbjuds tolv platser i MBU för högstadie- och gymnasieelever. Man måste bo i kommunen och/eller gå i skola i kommunen för att få ansöka. Ansökan skickas till gruppledaren för MBU som sedan tillsammans med arbetsgruppen väljer ut deltagarna. Valet av deltagare baseras på målet att få en så stor spridning som möjligt gällande ålder, kön och skolor. Blir man utvald får man komma på en intervju och därefter skrivs ett kontrakt.

 

Frågor och ansökan: 

Kontakta gruppledare Annica Nilsson

0451-26 67 77

annica.s.nilsson@hassleholm.se

 

Följ gärna MBU Hässleholm på Facebook!


MBU vt-17

Foto: Annica Nilsson

Människan Bakom Uniformen, MBU, startade i Kortedala, Göteborg efter ungdomsoroligheter och skadegörelser 2009. Idag finns MBU i ett tjugotal kommuner runt om i landet varav Hässleholm är en. Läs mer om MBU nationellt här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Ansök till höstterminens MBU senast den 

31 augusti via ansökningsblanketten nedan.

Mer information

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökningsblankett MBU.docx 59 kB 2019-04-25 16.48

Sidan uppdaterades 2018-10-11