Socialförvaltningen

Besöksadress

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats

281 31 Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Individ och familjesupportens telefon:

0451-26 88 60

Vo Mottag, stöd och prevention

Avvikande besöksadress

Individ- och familjesupporten

Källarbäcksvägen 5länk till annan webbplats

281 39 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 6länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 12länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Familjens hus

Tredje Avenyen 27länk till annan webbplats

281 32 Hässleholm

(ingång från gården)

Tillståndsteamet

Löjtnant Granlundsväg 8länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

MBU - Människan Bakom Uniformen

  • Ingen giltig användare vald.

Genom verksamheten MBU (Människan Bakom Uniformen) får ungdomar möjlighet att lära känna uniformsbärare såsom brandmän, poliser, ordningsvakter, m.fl. och får på så sätt en inblick i och en förståelse för de olika yrkeskategorierna.  

MBU vt-17

Foto: Annica Nilsson

Varje termin får tolv ungdomar i högstadie- och gymnasieålder chansen att vara med i MBU i Hässleholms kommun. Gruppen träffas vid tio tillfällen, tre timmar på kvällstid, på olika arbetsplatser. Vid varje träff får deltagarna prova på delar av uniformsbärarnas arbete samt möjlighet att lära känna människan bakom uniformen. De uniformsbärande vuxna får i sin tur möjlighet att lära känna ungdomarna. Målet är att öka förståelsen mellan de unga och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken samt att väcka intresse för dessa yrken.    


Ambassadörskap

Efter avslutad termin kan de ungdomar som vill, fortsätta som MBU-ambassadörer. Då får man vara med och utveckla arbetet, hjälpa till med marknadsföring och rekrytering till nya grupper samt hjälpa till vid träffarna under kommande terminer.


Ansökan och uttagning

Varje termin erbjuds tolv platser i MBU för högstadie- och gymnasieelever. Man måste bo i kommunen och/eller gå i skola i kommunen för att få ansöka. Ansökan skickas till gruppledaren för MBU som sedan tillsammans med arbetsgruppen väljer ut deltagarna. Valet av deltagare baseras på målet att få en så stor spridning som möjligt gällande ålder, kön och skolor. Blir man utvald får man komma på en intervju och därefter skrivs ett kontrakt.

 

Kontakta kommunens kundcenter för mer information.


MBU vt-17

Foto: Annica Nilsson

Människan Bakom Uniformen, MBU, startade i Kortedala, Göteborg efter ungdomsoroligheter och skadegörelser 2009. Idag finns MBU i ett tjugotal kommuner runt om i landet varav Hässleholm är en. Läs mer om MBU nationellt här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökningsblankett MBU.docx 59 kB 2019-04-25 16.48

Sidan uppdaterades 2020-10-19