Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Stöd och behandling,Barn och familj - Mobila Ungdomsteamet

Verksamhetschef

Gunnel Nordin

Telefon: 0451-26 88 83


Enhetschef

Fredrik Olofsson

Telefon: 0451-26 62 96

Besöksadress:

Mobila Ungdomsteamet

Stobygatan 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 39 Hässleholm                                                

Drog- och brottsförebyggande samordnare

Annica Nilsson

Telefon: 0451-26 67 77

Anna Sjöholm

Telefon: 0451-26 74 60

Skicka ett meddelande till:

Brottsförebyggande rådet (Brå)

I Hässleholms kommun finns ett lokalt Brottsförebyggande råd (Brå). Brå arbetar för att skapa trivsamma och trygga miljöer, minska antalet återfallsförbrytare, minska tillfällesbrottsligheten samt minska nyrekrytering till kriminella gäng.

Brottsförebyggande rådet består av:

  • Ordförande Lena Nilsson (s)
  • Vice ordförande Robin Gustavsson (kd)
  • Samordnare - Annica Nilsson och Anna Sjöholm, Drog- och Brottsförebyggande samordnare


      Representanter från:

  • Kommunstyrelsen
  • Socialförvaltningen
  • Polisen
  • Räddningstjänsten
  • Barn och Utbildningsförvaltningen
  • Kommunens säkerhetsavdelning


Det lokala brottsförebyggande rådet i Hässleholms kommun arbetar med utgångspunkt i polisens brottsstatistik, lokala trygghetsmätningar, folkhälsoenkäten, de kommunala verksamheternas rapportering och erfarenhet samt synpunkter från allmänheten. Via olika informationskällor arbetar lokala Brå vidare med bland annat situationell och social brottsprevention, grannsamverkan, trygghetsvandringar, nattvandrargrupper, föreläsningar och utbildningsmaterial, kampanjer såsom ”Varannan Vatten” samt informationsmaterial om drog- och brottsförebyggande frågor.

Mer information

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Broschyr DNA-märkning.pdf 741.2 kB 2016-04-20 13.11
Brå-folder.pdf 461.4 kB 2019-02-14 09.59

Sidan uppdaterades 2019-03-21