Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialförvaltningen

Postadress:

Socialförvaltningen

Box 174
281 22 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Vuxen - Utredningsenheten

Verksamhetchef

Anders Iversen

Telefon: 0451-26 70 74

Enhetschef

Emma Jensen

Telefon: 0451-26 70 72


Besöksadress:

Besöksadress:
Obokade besök:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Bokade besök:
Östergatan 15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
281 32 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Utredningsenheten

Öppettider

Kontakta Utredningsenheten:

Måndag-fredag klockan 10:00-11:30


Telefon: 0451-26 70 50

  • Ingen giltig användare vald.

Hit vänder du dig om du vill ansöka om hjälp för missbruksproblem och andra sociala problem.

Det är enklast att få tag på en socialsekreterare om du ringer 0451 - 26 70 50, måndag-fredag kl 10:00 - 11:30.

Om du vill ha hjälp med missbruk eller andra sociala problem måste du göra en ansökan. Utredningsenheten tar hand om din ansökan och samarbetar med dig för att hitta en bra lösning.

Hur går utredningen till?
Oavsett om du själv gjort en ansökan eller om en orosanmälan kommit in, tar en socialsekreterare kontakt med dig. Vid en ansökan från dig inleds alltid en utredning. Om en orosanmälan har inkommit görs en så kallad förhandsbedömning för att ta ställning till om en utredning ska inledas eller inte. 

Ibland kan det finnas anledning att utreda mot din vilja, en så kallad LVM-utredning (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall).

Efter att en utredning öppnats träffas du och utredaren ett antal gånger och diskuterar tillsammans ditt problem, dina mål och din sociala situation. Du får gärna ta med dig någon familjemedlem eller god vän som du tror kan vara till hjälp för dig. Då ni resonerat klart och kommit fram till en planering, tar socialsekreteraren ett beslut eller lämnar ett förslag till socialnämnden för beslut.

Innan vi tar ett beslut måste det så kallade beslutsunderlaget visas för dig så att du kan läsa och få en möjlighet att ändra fel eller lägga till uppgifter. Vi försöker alltid ta hänsyn till dina åsikter.

Dokumentation
Det som kommer fram under utredningssamtalen skrivs i en journal och när utredningen är klar sammanfattas det viktigaste i vad vi kallar för ett beslutsunderlag. Beslutsunderlaget och journalanteckningarna sparas sedan under maximalt fem år. Det förvaras säkert.

Sidan uppdaterades 2018-04-13 av Göran Rignell

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube