Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Vuxen - NOVUM

Verksamhetchef

Anders Iversen

Telefon: 0451-26 70 74

Enhetschef

Susanna Möller

Telefon: 0451-26 70 60

Besöksadress

Löjtnant Granlunds väg 6länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 52 Hässleholm


Telefon till NOVUM:

0451-26 70 70 eller 0451-26 70 71

Telefontid, alla vardagar 08:30-09:00

Skicka ett meddelande till:

Om NOVUM

På NOVUM arbetar två socionomer som har vidareutbildning i lösningsfokuserad samtalsterapi. Båda har lång erfarenhet av behandlingsarbete. Samtalen erbjuds enskilda, par, familjer och grupper.

Novum har funnits sedan 2001 och erbjuder kvalificerade öppenvårdssamtal till behövande inom kommunen. Socialförvaltningens remitterade klienter prioriteras alltid. I förebyggande syfte erbjuds vuxna en möjlighet att använda denna hjälp utan kontakt med socialförvaltningen i övrigt

Lösningsfokuserad samtalsterapi

Det vi gör kallas bl.a. för lösningsfokuserad eller lösningsinriktad terapi och har till syfte att den som har problem ska få hjälp att med egna resurser (egenskaper/tillgångar/viktiga nära personer etc.) så snabbt som möjligt börja åstadkomma förändring i riktning mot det liv man själv önskar.

Mer om denna terapiform och detta förhållningssätt i arbete med människor kan man t.ex. läsa på följande hemsidor:


Missbruk

På NOVUM kan den som själv upplever sig ha problem med någon form av missbruk få hjälp att hitta sätt att gå vidare till ett liv som mer motsvarar det man önskar.

Vi jobbar i samtal tillsammans med dig, i riktning mot det du vill åstadkomma. Vi undersöker hur detta, i små genomförbara steg, kan bli möjligt för dig. Vi träffas så länge du tycker det är till hjälp och lägger samtalen så att de ska passa dig på din väg mot målet så bra som möjligt.

Anhörigas missbruk

Som anhörig kan man ofta känna sig maktlös inför det som missbruket gör med både missbrukaren och alla omkring.

Vi på NOVUM försöker ge hjälp att hitta möjligheter till positiv påverkan/stöd för den närstående missbrukaren. I samtalen ger vi också stöd till att hitta egen livskvalitet som man så väl behöver då man lever i en många gånger svår situation. 


Samtalen på NOVUM

Hur går då samtalen till?

Hos NOVUM fokuserar vi på det du själv upplever är viktigt, inte det någon annan anser att du behöver.

Vi försöker inte övertyga dig om något, utan det är du själv som ska sätta upp det mål du vill nå. Vi avböjer andras information om dig och lägger all uppmärksamhet på det du vill säga.


Först tittar vi tillsammans, med hjälp av våra frågor, på hur det ser ut då du nått det mål du hoppas kunna åstadkomma.

Sedan går vi vidare och tittar på var du är i förhållande till målet och vad för små förändringar i rätt riktning som inom snar framtid kan finnas inom räckhåll. Vi följer dig sedan i det stegvisa byggandet av förändring som vi hela tiden kollar av om den är i rätt riktning – mot ditt mål. När Du anser att du fått tillräcklig hjälp eller, oavsett anledning, inte tycker att vi är till hjälp – avslutar vi helt enkelt kontakten.

Du kan komma ensam eller tillsammans med någon som du tror kan vara till hjälp för att lösa problemet

Relationsproblem

När man inte får det att fungera med någon som är viktig för en så påverkar det ofta hela livet. Då vill man hitta vägar tillbaka till en fungerande relation. Även om man inte alltid kan få det som innan med varandra, så är NOVUM ofta en hjälp att titta på vad man kan påverka för att förbättra relationen. Man kan komma ensam eller tillsammans med den man vill förbättra relationen med eller med vem man själv anser kan vara till hjälp för att lösa problemet.

För par/familjer som vill förbättra sin relation vill vi i första hand hänvisa till familjerådgivningen som bland annat erbjuder parsamtal, familjesamtal, barnsamtal, föräldrakonsultationer och samtalsgrupper för separerade/skilda.

Mer information

Sidan uppdaterades 2016-11-02