Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Vuxen - Stöd och behandling

Verksamhetchef

Anders Iversen

Telefon: 0451-26 70 74

Enhetschef

Susanna Möller

Telefon: 0451-26 70 60


Besöksadress:

Löjtnant Granlunds väg 8länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Stöd och behandling

  • Ingen giltig användare vald.

Inom Verksamhetsområde Vuxna erbjuder vi olika former av stöd och behandling för att stödja dig att uppnå drogfrihet. Insatserna som erbjuds på Lyktan, via stöd i hemmet, våra drogfria boenden samt vistelse på behandlingshem kan beviljas av vår utredningsenhet.

 

Samtal på NOVUM och Maria Skåne Nordost är serviceinsatser som du själv kan kontakta direkt.

Lyktan

Lyktan erbjuder strukturerad öppenvård och enskilda samtal till personer över 18 år med missbruksrelaterade problem. Lyktan erbjuder även stöd till anhöriga.

För att delta i en del av insatserna på Lyktan krävs biståndsbeslut. Detta kan du ansöka om hos utredningsenheten.

Om du vill komma i kontakt med Lyktan är du välkommen att ringa till oss på telefonnummer: 0451-26 88 48.

Stöd i hemmet

Det finns möjlighet för dig att ansöka om stöd i hemmet om du är i behov av detta för att bibehålla nykterhet. Vårt behandlingsteam arbetar mobilt utifrån dina förutsättningar. Ansökan gör du hos utredningsenheten.

Drogfria boenden

För dig som är bostadslös eller på grund av missbruk inte har möjlighet att bo hemma kan stöd i form av boende på drogfritt boende vara till hjälp. Insatsen kan beviljas av vår utredningsenhet, ofta i kombination med någon annan form av behandling.

Privata behandlingshem

Utöver kommunens egen öppenvård kan du hos utredningsgruppen ansöka om vistelse på behandlingshem i privata vårdgivares regi.

NOVUM

Till NOVUM kan du komma om du vill ha hjälp med att lösa något problem du upplever att du har - det kan vara alkohol-/narkotika-/spelmissbruk eller närståendes missbruk, relationsproblem, våld inom familjen, personliga kriser etc.

Till oss får du komma anonymt och vi håller sekretess även i förhållande till övriga socialförvaltningen.

Vi försöker fokusera samtalen kring de resurser du har och hur du kan använda dem för att åstadkomma önskad förändring. Du får arbeta med att sätta upp tydliga mål för att vi tillsammans ska kunna hitta din väg framåt - lösningen.

Ring oss om du är intresserad av samtal på NOVUM. Om ingen svarar kan du tala in ett meddelande eller försöka igen (ofta lättast på morgonen vid kl. 8 - 9 tiden).

Du kan även nå oss via e-post. Om du har problem med att komma till oss eller känner att du inte vill träffa någon personligen, kan du även få viss hjälp via e-postväxling.

Du når NOVUM på telefonnummer 0451-26 70 70/71.

Maria Skåne Nordost

Maria Skåne Nordost vänder sig till unga personer upp till 25 år som har frågor om eller problem med alkohol och/eller droger, samt deras nätverk.

Mer information

Sidan uppdaterades 2019-03-07