Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494


Socialförvaltningen

Förvaltningschef

Sus Lantz

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Besöksadress: Tingshusgatan 1,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 281 31 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Familjehemsenheten

  • Ingen giltig användare vald.

På familjehemsenheten arbetar familjehemssekreterare med att rekrytera, utreda och handleda familjehem, nätverkshem, förstärkta familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Vad är familjehem respektive nätverkshem?

Att vara familjehem hos oss är att vara ett hem som öppnar sin famn och sitt hem för ett ensamkommande barn. Hur länge barnet bor i sitt familjehem kan variera. I vissa fall är det under hela uppväxten och i andra för en kortare period. För varje barn som flyttar till ett familjehem görs en bedömning och planering kring hur lång tid barnet kommer att bo i sitt familjehem. Det är inte alltid som dessa planer går att följa hela vägen ut då förhållanden förändras under tidens gång.


Ett familjehem kan se ut på många olika sätt, det finns inga färdiga mallar. Det finns allt från ensamstående till stora familjer som valt att bli familjehem. Vi behöver många olika sorters familjehem och vi vill gärna ha familjer med invandrarbakgrund. Det måste dock finnas tid och ork i familjen för att ta emot ytterligare en person.


Nätverkshem är ett familjehem där barnet är släkt eller på annat sätt har anknytning.

Vad är ett förstärkt familjehem?

Ett förstärkt familjehem är ett familjehem där det finns en vuxen hemma på heltid. Familjehemmet har dokumenterad eller meriterad erfarenhet av att vara familjehem.


Förstärkta familjehem tar emot barn och ungdomar, främst tonåringar som kräver mer omsorg, på grund av exempelvis kriminalitet, missbruk eller svårigheter i skolan. Dessa barn och ungdomar behöver mycket omtanke och hjälp med att hålla struktur i sina liv.

Uppdraget kräver kunskaper om barn med särskilda behov och innebär att familjehemmet tar emot extra handledning från familjehemssekreterare.

Vad är ett jourhem?

Som jourhem tar man emot barn som behöver tas om hand akut och som behöver någonstans att bo.


Placeringen kan därför ske med kort varsel. I jourhemmet stannar barnet en kortare tid, allt från en natt till några månader. Under tiden barnet bor i jourhemmet gör socialtjänsten en utredning om barnets situation och om var barnet ska bo.Ett jourhem är en helt vanlig familj där minst en vuxen är hemma på heltid och finns tillgänglig för det placerade barnet. Det bör inte finnas små barn i familjen.

Vad ingår i uppdraget?

Att vara familjehem innebär samarbete med socialtjänst, god man/särskild förordnad vårdnadshavare, skola, andra myndigheter respektive barnets nätverk för att ge barnet en så bra uppväxt så möjligt.


Ensamkommande barn placerade i familjehem ska ges möjlighet att hålla kontakten med föräldrar och andra viktiga i sitt nätverk oavsett om de befinner sig i Sverige eller i hemlandet. Det ingår i familjehemmets uppdrag att uppmuntra denna kontakt.

Ekonomisk ersättning

Den ekonomiska ersättningen ett familjehem får består av en omkostnads del och en arvodes del.

Omkostnaden är skattefri och ska täcka utgifterna för mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter samt annat som ett barn behöver.

Arvodet är skattepliktigt och är en ersättning för uppdraget. Arvode- och omkostnadsersättningen utgår från Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer.


Arvodet i ett förstärkt familjehem är förhöjt med anledning av att en i familjen avstår från förvärvsarbete.

Handledning och utbildning

Som familjehem erbjuds man kontinuerlig handledning, individuellt eller i grupp.

Handledningen ges av familjehemssekreterare. Några gånger per år erbjuds familjehemmen utbildning och föreläsningar. Utbildningen ”Ett hem att växa i” erbjuds alla familjehem.


Att vara familjehem innebär ett stort ansvar och är en spännande utmaning.

Hur blir man familjehem?

De som vill bli familjehem måste utredas och bli godkända.

En utredning görs av två familjehemssekreterare.

I utredningen ingår flera samtal och ett hembesök. Har ni biologiska barn som bor hemma vill vi träffa dem. Vi hämtar in utdrag från polisen, försäkringskassan samt social- och kronofogderegister.All information sammanställs i en familjehemsutredning som avslutas med en bedömning om familjen är lämplig. När en familj godkänts som familjehem matchas denna med en ungdom av familjehemssekreterare och socialsekreterare. Därefter beslutar Socialnämnden om placeringen.

Sekretess och tystnadsplikt

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt och alla handlingar som handlar om en person är skyddade av sekretess.

 

Alla anställda är dessutom skyldiga att lämna en orosanmälan ifall ett barn riskerar att fara illa.

Kontaktperson

 

För vem behövs en kontaktperson?

Det är främst barn och ungdomar mellan 10-18 år som behöver en kontaktperson. Orsakerna kan vara många, barn som behöver integreras, som behöver en förebild, som har trasiga relationer eller som behöver aktiveras och stimuleras. Ofta behöver barnen och ungdomarna också hjälp med att skapa en meningsfull fritid.

Gemensam för dem som är i behov av en kontaktperson är att de behöver någon som har tid och är intresserade av vad som händer i ungdomens liv.

 

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Att vara kontaktperson är ett uppdrag från socialnämnden. Kontaktpersonen får en ekonomisk ersättning baserat på hur uppdraget ser ut. Den består av omkostnads- respektive arvodesdel. Omkostnaden är skattefri och ska täcka de kostnader som kontaktpersonen har i samband med uppdraget. Arvodet är skattepliktigt och är en ersättning för uppdraget. Arvode- och omkostnadsersättningen utgår från Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer.Vanligtvis träffar kontaktpersonen barnet/ungdomen en till ett par gånger i veckan och hittar på aktiviteter tillsammans.


En socialsekreterare ansvarar för barnet/ungdomen och erbjuder råd, stöd och vägledning i uppdraget.


Hur blir man kontaktperson?

Den som vill bli kontaktperson måste utredas och bli godkänd. En utredning görs av familjehemssekreterare. Vi hämtar in utdrag från polisen, samt social- och kronofogderegister.


All information sammanställs i en kontaktpersonsutredning som avslutas med en bedömning om personen är lämplig. När en person godkänts som kontaktperson matchas denna med ungdom.

Kontaktfamilj

 

För vem behövs en kontaktfamilj?

Ibland behöver ett barn tid och omtanke av fler vuxna än familjehemmet eller personalen på HVB


Kontaktfamiljen tar emot ett barn i hemmet för övernattning. Uppdraget kan se olika ut beroende på barnets behov. Tanken är att barnet ska vara delaktig i familjelivet.

 

Hur blir man kontaktfamilj?

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktfamilj. En kontakt familj kan se ut på många olika sätt, det finns inga färdiga mallar. Det finns allt från ensamstående till stora familjer som valt att bli kontaktfamilj. Vi behöver många olika sorters kontaktfamilj och vi vill gärna ha familjer med invandrarbakgrund. Det måste dock finnas tid och ork i familjen för att ta emot ytterligare en person.


De som vill bli kontaktfamilj måste utredas och bli godkända. En utredning görs av två familjehemssekreterare. I utredningen ingår samtal och hembesök. Har ni biologiska barn som bor hemma vill vi träffa dem. Vi hämtar in utdrag från polisen, försäkringskassan samt social- och kronofogderegister.


All information sammanställs i en kontaktfamiljsutredning som avslutas med en bedömning om familjen är lämplig. När en kontaktfamilj godkänts matchas denna med en ungdom.


Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Att vara kontaktfamilj är ett uppdrag från socialnämnden. Kontaktfamiljen får ekonomisk ersättning baserat på hur uppdraget ser ut. Den består omkostnads- respektive arvodesdel. Omkostnaden är skattefri och ska täcka de kostnader som kontaktfamiljen har i samband med uppdraget. Arvodet är skattepliktigt och är en ersättning för uppdraget. Arvode- och omkostnadsersättningen utgår från Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer.


Vanligtvis träffar kontaktfamiljen barnet/ungdomen en till ett par gånger i månaden med övernattning.

 

En socialsekreterare ansvarar för barnet/ungdomen och erbjuder råd, stöd och vägledning i uppdraget.

Sidan uppdaterades 2017-05-12