Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494


Socialförvaltningen

Förvaltningschef

Sus Lantz

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Besöksadress: Tingshusgatan 1,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 281 31 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Verksamhetsområde Ensamkommande barn

  • Ingen giltig användare vald.

Ensamkommande barn är en gemensam beteckning för asylsökande barn under 18 år, som anländer till Sverige utan någon medföljande vårdnadshavare.

Hässleholms kommun, genom socialförvaltningen, ansvarar för boende och omsorg för de ensamkommande barn som Migrationsverket anvisar till kommunen.

 

Verksamhetsområdet Ensamkommande barn arbetar med mottagning, placering, utredning samt uppföljning av ensamkommande barn och består av familjehem, HVB-hem och utslussboende. För mer information om kommunens olika HVB-hem och utslussverksamhet, se respektive boendes broschyr.

Alla enheter arbetar tätt tillsammans för att stötta barnet. Målet med verksamheten är att varje enskilt barn ska få ett individuellt anpassat bemötande och stöttas i att utvecklas till självständiga och väletablerade vuxna.

Mottagningsenheten

När barnet anvisas till Hässleholms kommun av Migrationsverket, möts de först av mottagningsenheten. Barnet tas emot och får en första tillfällig placering i ett jourfamiljehem, HVB eller hos släktingar.

 

Numret till socialförvaltningens mottagningsenhet är 0451-26 70 50.


Mottagningsenheten ansöker om god man till barnet samt ser till att barnet blir kallad till hälsosamtal och inskrivning i skolan.

Utredning - och uppföljningsenheten

Alla barn får en socialsekreterare som ansvarar och utreder dennes situation och behov.

Vi jobbar utifrån en modell som heter BBIC (Barnets behov i centrum). I utredningen bedöms vilka insatser som behövs för att barnet ska må bra och kunna utvecklas till att bli en självständig vuxen.

När utredningen är klar, beslutar Socialnämnden om vilka insatser barnet kan få och var barnet ska bo framöver. Socialsekreteraren fortsätter därefter hålla regelbunden kontakt med barnet.

Familjehemsenheten

På familjehemsenheten arbetar familjehemssekreterare med att rekrytera, utreda och handleda familjehem, nätverkshem, förstärkta familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Mer information

Sidan uppdaterades 2019-04-01