Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00Tee

Verksamhetsområde Barn och familj - Familjebehandlingen

Enhetschef

Emma Claesson

Telefon: 0451-26 67 76

Besöksadress:

Löjtnant Granlundsväg 12länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 39 Hässleholm

Telefon Familjebehandlingen

0451-26 87 09, 0451-26 87 63

Skicka ett meddelande till:

Familjebehandlingen

  • Ingen giltig användare vald.

Familjebehandlingen är en öppenvårdsinsats för alla familjer i Hässleholms kommun med barn upp till 20 år.

Öppenvårdsinsatsen föranleds alltid av en utredning. All familjebehandling bygger på att stötta familjen och den sker både hemma hos familjen och i familjebehandlingens lokaler.

Målet är att man inom familjen själva ska hitta lösningar på problem som dyker upp, öka sammanhållningen i familjen och hitta tid för lek och glädje. Arbetssättet och behandlingstiden varierar utifrån varje enskild familjs behov och förutsättningar. Tillsammans sätter man upp gemensamma mål att arbeta utifrån.


Våra metoder


Påverkansprogram i ungdomstjänst/ungdomsvård


Ungdomar som begått brott kan dömas till att genomföra ett påverkansprogram.

I Hässleholms kommun använder vi påverkansprogrammet ”Att gå vidarePDF (pdf, 56.8 kB)” som är ett manualbeserat samtalsprogram bestående av 3-9 träffar. Antalet träffar beror på kriminalitetens omfattning och karaktär samt hur många timmar ungdomstjänst ungdomen dömts till.

Påverkansprogramet fokuserar på tankemönster och drivkrafter samt på att hitta strategier för att undvika att hamna i framtida kriminalitet. Även frågor som rör brottsoffer och ungdomens framtidsplaner tas upp.

För de ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil eller som redan har gjort det finns det längre programmet ”Ett nytt vägvalPDF (pdf, 63 kB)”. Programmet består av 15-30 träffar. Under de inledande träffarna görs en planering för att kunna anpassa programmet efter ungdomens behov. I programmet pratar man bl.a. om känslor, beteenden, drivkrafter och tankemönster.

För att gå ett ”Nytt vägvalPDF (pdf, 63 kB)” kan man ha dömts till ungdomsvård i tingsrätten men man kan även få programmet beviljat som en insats genom en socialsekreterare.

Sidan uppdaterades 2018-08-15