Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Barn och familj - Familjehemsenheten

Enhetschef

Lena Källström

Telefon: 0451-26 88 20

Familjehemssekreterare

Inger Olandersson

Telefon: 0451-26 88 96

Susanne Nordh
Telefon: 0451-26 88 76

Eileen Roxå

Telefon: 0451-26 87 12


Skicka ett meddelande till:

Vad är ett familjehem?

  • Ingen giltig användare vald.

Att vara familjehem innebär att du öppnat ditt hem och din famn för någon annans barn. Ett barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. Hur länge barnet bor i sitt familjhem kan variera. I vissa fall är det under hela uppväxten och i andra för en kortare period. 

Ett familjehem kan se ut på många olika sätt, det finns inga färdiga mallar. Det finns allt från ensamstående till stora familjer som valt att bli familjehem.


Vi söker er som:

  • Lever ett stabilt liv, både socialt och ekonomiskt.
  • Har en god självkännedom och trivs med livet.
  • Har tid, kraft, utrymme och känslor över till någon som verkligen behöver det.
  • Är ödmjuka och nyfikna på andra människor och deras sätt att leva.
  • Är flexibla, generösa med er själva och er familj.
  • Är bra på att samarbeta och har stort tålamod.

 

Vi behöver många olika sorters familjehem och vi vill gärna ha familjer med invandrarbakgrund. Att vara familjehem är ett stort ansvar och en spännande utmaning. Kanske är din familj en av dessa familjer?

 

Vilke barn placeras i familjehem?

Barn som är placerade i familjehem är som alla andra barn, olika. De är olika i ålder, personlighet och bakgrund. Några barn kommer till familjehem redan som nyfödda andra i tonåren.


Det alla barnen har gemensamt är att deras föräldrar av olika orsaker inte kan ge den trygghet och den omvårdnad som barnet behöver. Detta sätter naturligtvis sina spår hos barnen. Vissa barn blir arga, oroliga, bråkiga, sover dåligt och andra barn reagerar på annat sätt. För att som familjehemsförälder skall kunna hantera detta erbjud stöd och handledning från Familjehemsenheten.


Ett delat ansvar

Att vara familjehem innebär att samarbeta. För att ge barnet en så bra uppväxt så möjligt är det viktigt att familjehemmet, barnets föräldrar och socialtjänsten arbetar tillsammans. Kanske finns det också andra personer och myndigheter som är en del av samarbetet.

Barn som placeras i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och sin släkt. Ett positivt samarbete med dessa är en viktig del i uppdraget som familjehem. Det betyder också mycket för att barnet ska må bra. Detta arbete genom tätt teamarbete med barnets socialsekreterare och familjehemsenhetens familjestödjare. 

 

Förstärkt familjehem

Ibland har ett barn i familjehem svårare beteendeproblem och är i behov av mer omtanke och stöd med att hålla struktur i sina liv. Dessa barn kan då bo i ett förstärkt familjehem där där det finns en vuxen hemma på heltid . Uppdraget kräver kunskaper om barn med beteendeproblem och det är vanligt att familjehemmet får extra handledning för att det ska fungera så bra så möjligt för barnet.


Ekonomisk ersättning

Den ekonomiska ersättning du får som familjehem består av två delar. Arvodet är en ersättning du får för det uppdrag du utför och det är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka utgifter för mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver. Omkostnadsersättningen är skattefri. Arvodet och omkostnadsersättningen ersätts utifrån Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.

Mer information

Vill du/ni ha mer information om att bli familjehem?

Sidan uppdaterades 2019-06-14