Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Barn och familj - Familjehemsenheten

Enhetschef

Lena Källström

Telefon: 0451-26 88 20

Familjehemssekreterare

Inger Olandersson

Telefon: 0451-26 88 96

Susanne Nordh
Telefon: 0451-26 88 76

Eileen Roxå

Telefon: 0451-26 87 12


Skicka ett meddelande till:

Kontaktperson

  • Ingen giltig användare vald.

Ibland behöver barn/ungdomar tid och omtanke av någon annan än de egna föräldrarna. Kontaktperson är en frivillig insats som kan beviljas av socialförvaltningen till barn/ungdomar i behov av just detta.

Syftet med instasten är att stärka barn/ungdomar till att ta tillvara på sina resurser på ett bättre sätt och bli mer delaktiga i samhällslivet. Ofta behöver barnen och ungdomarna också hjälp med att skapa en meningsfull fritid. Det är främst barn och ungdomar mellan 10-18 år som behöver en kontaktperson.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Att vara kontaktperson är att ha ett uppdrag från socialnämnden och likställs inte med en anställning. Uppdragen ser olika ut utifrån att barn/ungdomar har olika behov och omfattningen av ett uppdrag kan vara allt från en träff i veckan för aktivitet till upprepade träffar,  telefonkontakt och deltagande på möten. Uppdraget innebär ibland även kontakt och stöd till vårdnadshavare. 

En socialsekreterare har ansvar för barnet/ungdomen och erbjuder dig råd, stöd och vägledning i uppdraget.

Som uppdragstagare får du en arvodesersättning beroende på hur uppdraget ser ut. Omkostnadsersättning utgår också, vilket ska täcka de kostnader som du har i samband med uppdraget. Arvodet och omkostnadsersättningen beräknas enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.


Hur blir du kontaktperson?

När du anmält ditt intresse för att bli kontaktperson görs en utredning för att bedöma om du har de de förutsättningar som behövs för att klara ett uppdrag. En handläggare genomför en intervju med frågor om exempelvis er uppväxt, era relationer och hur ert liv ser ut idag. Med ert medgivande görs ett registerutdrag hos polis, kronofogde och socialregister. Slutligen kontaktar handläggaren referenser, personer som känner er väl genom arbete eller fritid och kan ge en bredare bild av er personlighet. Vi försöker matcha ihop kontaktpersonens resurser med ungdomens behov. Det är därför viktigt för oss att få en bild av dig och vilken typ av uppdrag du tror du är mest lämpad för.

Mer information

Vill du ha mer information om att bli kontaktperson?

Sidan uppdaterades 2020-01-15