Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Barn och familj - Familjehemsenheten

Enhetschef

Lena Källström

Telefon: 0451-26 88 20

Familjehemssekreterare

Inger Olandersson

Telefon: 0451-26 88 96

Susanne Nordh
Telefon: 0451-26 88 76

Eileen Roxå

Telefon: 0451-26 87 12


Skicka ett meddelande till:

Kontaktfamilj

  • Ingen giltig användare vald.

Ibland behöver ett barn tid och omtanke av fler vuxna än de egna föräldrarna. Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn i ert hem och låter barnet vara delaktig i ert familjeliv.

Både barn och ungdomar kan beviljas en kontaktfamilj.

Det är alltid en frivillig insats från socialtjänsten, det vill säga något som barnet eller ungdomen blir beviljat efter en ansökan av föräldrarna.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktfamilj och en kontaktfamilj kan se olika ut, det viktiga är att det finns tid och ork i er familj för att ta emot ytterligare ett barn.  

 

När ni anmält ert intresse för att bli kontaktperson görs en utredning för att bedöma om  om er familj har förutsättningarna för att klara uppgiften. En handläggare genomför intervjuer med frågor om exempelvis er uppväxt, era relationer och hur ert liv ser ut idag. Med ert medgivande görs även registerutdrag hos polis, kronofogde och socialregister. Slutligen kontaktar handläggaren referenser, personer som känner er väl genom arbete eller fritid och kan ge en bredare bild av er familj. Om det finns barn i familjen pratar handläggaren även med dessa, då det är viktigt att era barn är positiva till att bli kontaktfamilj. 


Att bli godkänd som kontaktfamilj handlar inte om att utredningen vara en perfekt familj, det viktiga är att det finns ett intresse och engagemang för människor, och att ni vill dela med er av ert familjeliv till ett barn som just nu behöver er och att ni vill göra den insatsen i samarbete med barnets föräldrar.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Det vanligaste är att barnet kommer till er familj en eller två helger per månad enligt överenskommelse med barnets vårdnadshavare. Uppdragen ser olika ut utifrån att barn och ungdomar har olika behov. Innan ni startar ert uppdrag har ni haft en träff med föräldrarna och socialsekreterare för att gå igenom vad ert uppdrag ska innehålla och vilka mål ni ska sträva efter.

Att vara kontaktfamilj är att ha ett uppdrag från socialnämnden och likställs inte med en anställning. Som uppdragstagare får ni arvodesersättning för er insats samt omkostnadsersättning som skall täcka era utgifter under uppdraget. Arvodesersättningen skal inte likställas med lön men är skattepliktig

Mer information

Vill du/ni ha mer information om att bli kontaktfamilj?

Sidan uppdaterades 2018-02-02