Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Barn och familj - Familjehemsenheten

Enhetschef

Lena Källström

Telefon: 0451-26 88 20

Familjehemssekreterare

Inger Olandersson

Telefon: 0451-26 88 96

Susanne Nordh
Telefon: 0451-26 88 76

Eileen Roxå

Telefon: 0451-26 87 12


Skicka ett meddelande till:

Att vara förälder till ett placerat barn

  • Ingen giltig användare vald.

Att vara förälder till ett barn som inte bor hemma hos dig utan i ett familjehem, kan väcka många känslor. Du kan känna allt från ilska, skam, skuld och vrede, till lättnad. Allt fulllt naturligt.

 

För att ditt barn skall ha det så bra som möjligt ställs stora krav på ett fungerande samarbete mellan dig, socialtjänsten och familjehemsföräldrarna.

Du som har ett barn som bor i ett familjehem har vissa rättigheter, men också skyldigheter.

 

Vården i familjehem

Socialtjänsten ansvarar för hur ditt barn har det i familjehemmet. Barnets socialsekreterare har regelbunden kontakt med ditt barn för att följa upp hur det mår, samt med dig som vårdnadshavare. Du har även möjlighet att ha kontakt med familjehemsenhetens föräldrastödjare. Familjehemssekreterarna har kontakt med familjehemmet för att stötta och handleda dem.

 

Det är viktigt att barnet och vårdnadshavarna tar upp saker som inte känns rätt. Då finns möjligheter att förändra och göra barnets situation bättre.

När barnet varit placerat i tre år, ska socialnämnden överväga om vårdnaden ska vara kvar hos barnets föräldrar, eller flyttas över till familjehemmet.

 

Praktiskt under placeringen

När ett barn flyttar till ett familjehem är det viktigt att snarast göra en adressändring för barnet. Det kan bli problem med skolgången om barnet inte är skrivet i rätt kommun. Likaså gäller inte en del försäkringar för barnet om det inte är rätt folkbokfört.

 

Under tiden ditt barn är placerat, kommer alla vardagliga kostnader kring barnet att betalas av familjehemmet. Det gäller till exempel kläder, resor, fickpengar och fritidsaktiviter.

Du som förälder, står för det som barnet behöver, när det är hemma på vistelse hos dig.

 

Barnbidraget ska alltid följa barnet, och därmed flyttas det över till familjehemmet. Om du som förälder har fått underhållstöd för ditt barn, har socialtjänsten skyldighet att anmäla till Försäkringskassan att barnet inte längre vistas hos dig. Alla kontakter med Försäkringskassan sköter socialsekreteraren.

 

Umgänge

Umgänget mellan placerade barn och föräldrar kan se mycket olika ut beroende på anledningen till placeringen. En del föräldrar träffar sina barn tillsammans med familjepedagoger, andra barn är hemma hos sin biologiska familj allt från någon timme till hela helgen. Umgänget regleras i en genomförandeplan, där hänsyn i första hand tas till barnets behov.


 

Sidan uppdaterades 2018-04-18