Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Barn och familj - Barn och ungdomsenheten

Enhetschef Barnenheten

Malin Müntzing

Telefon: 0451-26 74 57

Enhetschef Ungdomsenheten

Kickan Olsson

Telefon: 0451-26 74 61

Skicka ett meddelande till:

Barn- och ungdomsenhet

  • Ingen giltig användare vald.

Utreder barns och ungdomars sociala situation, beviljar och följer upp insatser.  

Barns rättigheter

När vi i Sverige talar om barn menar vi människor under 18 år. I svensk lag finns det regler om vilka skyldigheter föräldrar har mot sina barn och vad barn har rätt till. När vi arbetar med barnfamiljer är det dessa bestämmelser, och de som finns i socialtjänstlagen, som vi följer.

Om socialtjänsten inte kommer överens med föräldrarna om vad som är bäst för barnet eller barnets föräldrar vägrar följa det som står i lagen, kan vi ändå fatta beslut enligt en lag som heter Lagen om vård av unga, LVU.


Socialtjänstens skyldigheter

Barnet är alltid viktigast. Kommer man inte överens om vad som är bäst för barnet säger lagen att vi måste utreda vad barnet behöver för att känna sig säkert och skyddat, även om föräldrarna inte vill det.


Anmälningsplikt

Om någon misstänker att ett barn inte har det bra och anmäler det till socialförvaltningen måste vi enligt socialtjänstlagen göra en bedömning om en utredning ska inledas.

Det finns något som heter anmälningsplikt för dem som arbetar inom skola och sjukvård. Det innebär att de personerna är tvungna att anmäla om det finns misstanke att ett barn far illa.

 

OROSANMÄLAN FÖR BARN

 

Läs mer om anmälan och anmälningsskyldighet på Socialstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Utredning

Varje utredning börjar vanligtvis med att en socialsekreterare pratar med barnet och föräldrarna. Redan då brukar man komma överens om vilket stöd barnet, eller hela familjen, behöver. Ibland behöver socialsekreteraren få veta mer och pratar med andra människor i barnets omgivning, till exempel i skolan, på barnavårdscentralen (BVC), eller i förskolan.

En utredning ska normalt vara klar inom fyra månader. Under den tiden ska socialförvaltningen ha bestämt sig för om barnet eller familjen behöver hjälp eller inte, och i så fall vilken slags hjälp.

När utredningen är färdig måste socialförvaltningen skriva ned vad de har bestämt sig för (beslut) och hur de har kommit fram till det (beslutsunderlag). Detta ska föräldrarna, eller vårdnadshavaren, och barnet, om det har fyllt 15 år, få läsa. De har också rätt att klaga om de tycker att något i utredningen inte stämmer, eller är fel.


Uppföljning

När socialförvaltningen har fattat ett beslut om en person, eller familj, måste den se till att det som har bestämts verkligen blir som planerat. Eftersom familjers livssituation kan förändras händer det ibland att man behöver göra ändringar i det man bestämde från början. Därför är det viktigt att socialförvaltningen inte släpper kontakten med de inblandade förrän problemen är lösta.


Överklaga beslut

De beslut som fattas av socialnämnden kan alltid överklagas.

Mer information

Läs mer om anmälan och anmälningsskyldighet på Socialstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2018-04-17