Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Barn och familj

Verksamhetschef

Annette Ekenberg

Telefon: 0451-26 62 74


Skicka ett meddelande till:

Verksamhetsområde Barn & Familj Myndighet

  • Ingen giltig användare vald.

De flesta föräldrar vill att deras barn ska ha en bra uppväxt. Ändå händer det att barn far illa och att föräldrar känner oro för att barnet inte har det tillräckligt bra.

Barn, ungdomar och föräldrar hittar oftast själva en lösning på problemen, men ibland behöver de råd och stöd. Då finns vi här.

Anmälningsplikt

Personal som arbetar inom skola och sjukvård har anmälningsplikt. Det innebär att de är tvungna att anmäla till socialförvaltningen om de har en misstanke om att ett barn far illa.

OROSANMÄLAN FÖR BARN

 

Om någon anmäler misstanke om att ett barn far illa till socialförvaltningen måste vi enligt socialtjänstlagen göra en bedömning om en utredning ska inledas.

 

Läs mer om anmälan och anmälningsskyldighet på Socialstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

Barn & familj Myndighet består av

 

Mottagningsenheten som arbetar med att ta emot och bedöma anmälningar och ansökningar gällande barn som far illa. Du når dem på telefon 0451- 26 70 50, telefontid 10-11.30 samt 13-14.30.

Enhetschef: Jessica Lysell 0451-26 74 90
Besöksadress: Socialförvaltningen, Tingshusgatan 1, HÄSSLEHOLM

Barnenheten utreder barn som är i åldern 0 - 12 år och deras sociala situation, beviljar och följer upp insatser.
Enhetschef: Malin Müntzing 0451-26 74 57
Besöksadress: Socialförvaltningen, Tingshusgatan 1, HÄSSLEHOLM

Ungdomsenheten utreder ungdomar från 13 - 17 år och deras sociala situation, beviljar och följer upp insatser.
Enhetschef: Elisabeth Berg 0451-26 74 61
Besöksadress: Socialförvaltningen, Tingshusgatan 1, HÄSSLEHOLM

Familjehemsenheten rekryterar, utreder och handleder familjehem och följer upp barn som placerats i familjehem.
Enhetschef: Lena Källström, 0451-26 88 20

Besöksadress: Socialförvaltningen, Tingshusgatan 1, HÄSSLEHOLM

Familjerättsenheten
Familjerätten kan ge råd och hjälp vid familjerättsliga frågor som vårdnad, boende, umgänge. Här utreds även adoptionsärende och man kan erbjudas samarbetssamtal om det finns problem eller svårigheter att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge.

Enhetschef: Therese Risberg 0451-26 87 20
Besöksadress: Socialförvaltningen, Tingshusgatan 1, HÄSSLEHOLM

Sidan uppdaterades 2019-04-01