Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Enhetschef

Linda Widmark
Telefon: 0451-26 70 95

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut
Telefon: 0451- växel 26 70 00

Skicka meddelande till

Rehabilitering

  • Ingen giltig användare vald.

Om du har råkat ut för sjukdom eller skada som begränsar dig i din vardag så kan du få rehabilitering i hemmet. Detta förutsatt att du inte själv eller med annans hjälp kan ta dig till vårdcentral eller annan vårdinrättning.

Rehabiliteringen är till för att du ska kunna återhämta dig och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Genom rehabilitering kan du få råd, stöd och träning i ditt hem och i din närmiljö. Rehabiliteringsteamet fokuserar på dina samlade behov utifrån dina mål.

Sidan uppdaterades 2018-10-22 av Kenneth Englund

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun