Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Enhetschef, ordinärt boende

Susanne Andersson

Telefon: 0451-26 74 23

Enhetchef, särskilt boende

Lena Thiman

Telefon: 0451-26 74 12

Skicka meddelande till

Hemsjukvård

Om du är sjuk och inte själv kan ta dig till ett besök på vårdcentralen kan du få hjälp av hemsjukvården.

susanne a

Enhetschef sjuksköterskor ordinärt boende

Susanne Andersson

Enhetschef sjuksköterskor särskilt boende

Anette Ruderstam

Blir du sjuk så vänd dig i första hand till vårdcentralen eller ring sjukvårdsupplysningen telefonnummer 1177.

Är du akut sjuk så ring 112.


Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral så kan du ha rätt till kommunal hemsjukvård.


Kommunal hemsjukvård är den vård som utförs i hemmet när som helst på dygnet, oavsett om du bor kvar hemma eller i ett särskilt boende.


I hemsjukvården ingår hjälpmedel och rehabilitering.


Vården utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Dessa personer kan också ge i uppdrag till omvårdnadspersonalen att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.


Kvälls- och nattpatrull ser till att verksamheten fungerar hela dygnet.


Distriktssköterska/sjuksköterska gör bedömningar, utför hälsoförebyggande arbete, ger råd och sjukvård i form av sårvård, injektioner, blodprovstagning och läkemedelshantering.


Rutiner för sjukskötersketelefoner kvällar, helger och nätter


kvällstid vardagar, lördagar och söndagar samt röd dag som inträffar på en vardag, och helgdagar mellan
kl 15.00 och 22.00
, nås tjänstgörande sjuksköterskor på: 0451-26 88 11 och 0451-26 88 12.
 

Nattsjuksköterskor nås alltid på:
0451-26 88 11 och 0451-26 88 12.


dagtid lördagar och söndagar samt röd dag som inträffar på en vardag och helgdagar mellan kl 7.30 och 15.00 har tjänstgörande sjuksköterskor fyra telefoner igång, se nedan. Respektive område skall i första hand ringa det angivna telefonnumret för att nå rätt ansvarig sjuksköterska.


All verksamhet inom LSS/psykiatri skall ringa 0709-71 75 70 eller 0721-83 07 98.

 

 

Telefonnummer till sjuksköterskor på kvällar, helger och nätter‌

0709-71 75 70

0451-26 88 15

Hemtjänst Sösdala

Hemtjänst Vittsjö/Bjärnum

Björkhaga

Skansenhemmet

Hemtjänst Vinslöv

Lyckåsa

Sjögläntan

Nybo

Ekegården

Hemtjänst Hästveda


Solgården



0721-83 07 98

0451-26 74 44

Hemtjänst centrum

Hemtjänst väster

Ehrenborg

Kaptensgården

Högalid

Hemtjänst Tyringe

Hemtjänst öster

Hemgården

Hemtjänst norr

 

Sidan uppdaterades 2018-10-22 av Kenneth Englund

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun