Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00


Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

Vem ansvarar för vad?

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Ansvaret för asylsökande delas mellan stat, kommun och landsting. Det är lagen om mottagande om asylsökande, LMA, som bestämmer vem som ansvarar för vad.

Migrationsverket

Migrationsverket är den statliga myndighet som fattar beslut gällande asylansökningar, och ansvarar för den asylsökande under väntetiden. Det är alltså Migrationsverket som erbjuder asylsökande bostad och ekonomisk ersättning. Det är också Migrationsverket som anvisar var den asylsökande ska bo under asylprocessen. När den asylsökande fått uppehållstillstånd, faller ansvaret bland annat över på kommunen.

Kommunen

Kommunen har formellt inget ansvar för asylsökande vuxna.


För asylsökande barn upp till 18 år ansvarar kommunen att ordna skolundervisning, och allmän förskola åt barn från tre år. Kommunen ansvarar också för barn som far illa, om en anmälan om detta görs till socialtjänsten.


För ensamkommande barn som har placerats i kommunen av Migrationsverket, är kommunen ansvarig för boende och omsorg. Barnen kan antingen placeras i familjehem eller på ett HVB-hem för ensamkommande. Kommunen ordnar också en god man åt ensamkommande under 18 år, som har som uppgift att bland annat hjälpa barnet med myndighetskontakter.


En nyanländ, alltså en person med nytt uppehållstillstånd, kan själv ordna bostad var som helst i landet – eller så kan den nyanlända be Migrationsverket om hjälp. Då anvisar Migrationsverket personen till en särskild kommun. Vid en anvisning är det kommunens skyldighet att ordna bostad. Under 2017 kommer 43 personer att anvisas till Hässleholms kommun.


En nyanländ som bosatt sig i kommunen har rätt till svenskundervisning genom SFI, Svenska för invandrare. Det är kommunens skyldighet att anordna SFI och kurser i samhällsorientering. I övrigt har nyanlända samma rättigheter och skyldigheter som alla andra personer med svenskt uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap.


Landstinget

Landstinget ansvarar för att de asylsökande barnen ska få samma hälso- och sjukvård som övriga barn bosatta i Sverige. Om barnen fyller 18 år innan beslut om asyl har tagits, betraktas de som vuxna och kan då endast få akut vård.


Arbetsförmedlingen

Under de två första åren då en vuxen person räknas som nyanländ, ingår personen i något som kallas för etableringen. I denna är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för att planera den nyanländas aktiviteter – till exempel om personen ska gå på SFI, ha praktik eller gå på någon annan aktivitet. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan.


Sidan uppdaterades 2017-06-22 av Magnus Lindstrand

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube