Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

Så funkar flyktingmottagningen

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.
Asylboende

Foto: Tomislav Stjepic, Migrationsverket

En flykting som kommer till Sverige söker först asyl hos Migrationsverket, som är den statliga myndighet som ansvarar för att ta emot asylansökningar. En flykting som söker asyl kallas för ”asylsökande”.

Före beslutet

Under tiden då en person är asylsökande ansvarar Migrationsverket för boendet, om den asylsökande inte kan ordna det på egen hand. Boendet blir i en kommun där Migrationsverket har en ledig plats, till exempel i Hässleholms kommun. Boendet kan bestå av lägenheter med självhushåll, men asylsökande kan också placeras i asylboenden där mat ingår. Hässleholms kommun har ett avtal med Migrationsverket om att placera asylsökande i boenden i Hässleholms kommun. Kommunen har haft asylsökande boende både i boenden med självhushåll och asylboenden.


Efter beslutet

Efter asylutredningen är det Migrationsverket som beslutar om personen ska få uppehållstillstånd eller utvisas.


Den som får uppehållstillstånd i Sverige kallas under de två första åren för nyanländ. Efter beslut om uppehållstillstånd får den nyanlände möjlighet att flytta till ett ordnat boende i någon av Sveriges kommuner. Detta kallas att man får en anvisning till en kommun. Den nyanlända kan ordna boende på egen hand, och därigenom själv bestämma var man vill bo. I annat fall kommer Migrationsverket anvisa om var den nyanlända ska flytta. Under 2019 kommer 0 personer anvisas till Hässleholms kommun. Detta på grund av att många nyanlända har bosatt sig på egen hand i kommunen.

Mer information

Sidan uppdaterades 2018-12-05 av Jenny Carlbom

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun