Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

Projekt Plats för engagemang

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun är delaktiga i flera spännande projekt inom integrationsområdet. Ett av dem är "Plats för engagemang", ett initiativ till att öka nyanländas delaktighet i det lokala föreningslivet.

Om projektet

Plats för engagemang drivs av studieförbundet Bilda i samarbete med kommunerna Östra Göinge, Kristianstad, Bromölla, Hässleholm och Osby, Arbetsförmedlingen Kristianstad, Arbetsförmedlingen Hässleholm och Länsstyrelsen Skåne.


I projektet Plats för engagemang jobbar vi med att öka nyanländas delaktighet i det lokala föreningslivet och idéburna organisationer genom informationsspridning och individuellt stöd och lotsning.


Vår målgrupp

Målgruppen är huvudsakligen personer i eller med nyligen avslutad etablering, men kan också omfatta asylsökande eller utrikesfödda som varit längre i Sverige men som fortsatt har behov av stöd i kontakten med föreningslivet.


Vad vi gör

I projektet jobbar vi med informationsspridning genom materialet ”Integration i förening”. Vi jobbar också uppsökande med individuellt stöd och lotsning för personer som vill ha stöd i kontakten med föreningslivet. Det kan handla om att hitta en lämplig förening utifrån sitt intresse, ta fram kontaktuppgifter eller vara sällskap vid det första besöket.


Du som möter nyanlända som vill ha hjälp att hitta fritidsaktiviteter till sig eller sitt barn är välkommen att hänvisa till projektet, eller om du i din verksamhet önskar besök av oss!


PFE är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Östra Göinge, Kristianstad, Bromölla, Hässleholm och Osby, Arbetsförmedlingen Kristianstad, Arbetsförmedlingen Hässleholm och Länsstyrelsen Skåne.


Mer information

Johanna Hernborg Axelson
Projektledare, Studieförbundet Bilda
E-post: johanna.axelson@bilda.nu
Tel: 0721 – 43 55 67

Sidan uppdaterades 2019-02-11 av Carina Jönsson-Lindholm

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun