Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

Ekonomiskt stöd och ersättningar

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Är du asylsökande ska du i första hand försörja dig själv. Om du inte har möjlighet till det, ska du vända dig till Migrationsverket och ansöka om ekonomisk ersättning. Det är Migrationsverket som är ansvarigt för ekonomiskt bistånd till asylsökande.


När du har fått ditt uppehållstillstånd

Du som behöver introduktion i det svenska samhället och har behov av ekonomiskt stöd, ska vända dig till Arbetsförmedlingen och söka etableringsersättning.


Om du ingår i etableringsprogrammet, vilket Arbetsförmedlingen beslutar om, kan det dröja innan etableringsersättning betalas ut av Försäkringskassan.


Om du inte kan försörja dig i väntan på att etableringsersättningen kommer, kan du vända dig till socialförvaltningen och ansöka om ekonomiskt bistånd. Då kan du beviljas något som kallas för glappersättning.


Om du inte ingår i etableringsreformen och saknar egna inkomster

Nyanlända som har uppehållstillstånd men som inte ingår i etableringsprogrammet, kan vända sig till Socialförvaltningen och ansöka om ekonomiskt bistånd och få rätten till bistånd prövad.

Sidan uppdaterades 2019-06-12 av Helén Clargården

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun